Skip to main content

Populier bedreigd

29 april 2013

Het gaat niet goed met de populier in Nederland. De aanplant is fors afgenomen. In het eerste deel van dit Bos en Hout Bericht beschrijven we wat er aan gedaan wordt om de aanplant van populier te stimuleren. In het tweede deel worden de belangrijkste resultaten beschreven van enquêtes onder kozijnen- en deurenfabrikanten en houtverduurzamers, waarin gevraagd is naar hun houtverbruik.

ir. P.A.G. Jansen, 2000