Skip to main content

Duizendknoop: Eindresultaten Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop

07 februari 2018

PERSBERICHT
Wageningen, 8 februari 2018

Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Ze rukken steeds verder op in onder meer natuurterreinen, bermen, tuinen, plantsoenen en tussen verhardingen waar ze onder andere de oorspronkelijke vegetatie verdringen. Daarnaast zorgen ze voor economische schade doordat bijvoorbeeld stabiliteit van dijken en taluds wordt verminderd, het maaibeheer dient te worden aangepast en de enorm groeikrachtige wortelstokken verhardingen, funderingen en rioleringen kunnen beschadigen.

In de periode 2012-2017 heeft Probos met 31 terreinbeheerders op in totaal 120 groeilocaties verschillende bestrijdingsmethoden getest. Per locatie werd één van de onderzochte bestrijdingsmethoden toegepast; afdekken, intensief maaibeheer, chemische bestrijding met glyfosaat, behandeling met Ultima of begrazing. Na 4 jaar bestrijding heeft in 2017 de eindmeting plaatsgevonden en zijn alle eindresultaten verwerkt in een rapport en opgenomen op de website www.bestrijdingduizendknoop.nl. Er wordt zowel ingegaan op de effectiviteit van de methoden om duizendknoop te bestrijden, als de kosten van de bestrijdingsmethoden.

Op de locaties waar bestrijding gewenst is, kunnen de auteurs op basis van deze praktijkproef niet één methode aanwijzen die het beste werkt. De meest geschikte bestrijdingsmethode is locatieafhankelijk. Methoden zoals handmatig uittrekken en afdekken zijn effectieve methoden, maar voornamelijk geschikt voor geïsoleerde haarden. Andere methoden kunnen ook op grotere groeiplaatsen effectief toegepast worden. Joyce Penninkhof van Probos stelt: “De resultaten uit de praktijkproef onderstrepen nogmaals dat het bestrijden van duizendknoop een proces van lange adem is waarbij de energievoorraad van duizendknoop dient te worden uitgeput.”

Uit de praktijkproef blijkt dat het aantal benodigde manuren en de totale kosten sterk verschillen per methode. Methoden met een op individuele planten gerichte bestrijding zijn zeer effectief gebleken, maar op groeilocaties met een hoog aantal stengels zijn deze methoden duur. Een combinatie van methoden verspreid over een aantal jaren zal het meest succesvol zijn (lees meer in het rapport dat is te downloaden via www.bestrijdingduizendknoop.nl en www.probos.nl).

Omdat Probos de tijd rijp achtte om de kennis uit de bestrijdingsproeven en andere ervaringen met bestrijding en preventie van duizendknoop beter te ontsluiten, ontwikkelt zij nu in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een online openbaar toegankelijke beslisboom gericht op bestrijding van duizendknoop. Middels de beslisboom wordt de gebruiker stapsgewijs geleid naar praktijktips, preventieve maatregelen en bestrijdingsmogelijkheden. Deze beslisboom zal in de loop van maart worden opgenomen in de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie over de praktijkproef kunt een bezoek brengen aan www.bestrijdingduizendknoop.nl of kunt u contact opnemen met Stichting Probos: Joyce Penninkhof (0317-466557, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Jan Oldenburger (0317-466574, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Beeldmateriaal
Voor beeldmateriaal bij dit persbericht kunt u contact opnemen met Joyce Penninkhof (0317-466557, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)