Skip to main content

Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen

19 februari 2016

Joanneke Smalbraak, Bert Maes en Mark van Benthem, januari 2016

De rol van bosgeschiedenis en erfgoed in het bosbeheer in Winterswijk en rond Roerdink.

In opdracht van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk is boshistorisch onderzoek gedaan in drie particuliere bossen in Winterswijk. De bossen behoorden van oorsprong bij het scholtengoed Roerdink in buurtschap het Woold, aan de Duitse grens. Doel was om de kennis over de cultuurhistorie en het erfgoed van de Winterswijkse bossen te vergroten en onder de aandacht te brengen van eigenaren, beheerders en beleidsmakers. 

Daarmee wordt beoogd te bevorderen dat cultuurhistorie onderdeel wordt van het reguliere, multifunctionele bosbeheer. Voor het eerst is in dit project het onderzoek naar historische boselementen, naar groen erfgoed en naar historische verhalen gecombineerd. Er is een bureaustudie gedaan naar de landschappelijke ontwikkeling van de bossen rond Roerdink. Hiervoor zijn oude en moderne kaarten en gedigitaliseerde archiefstukken op internet gebruikt en streekhistorische publicaties, onder meer op basis van het archief van Roerdink, dat ruim zes eeuwen beslaat. Interviews met de eigenaren leverden informatie op over de aanleg en het vroegere beheer. De drie bossen zijn vervolgens geïnventariseerd op boshistorische relicten zoals wallen en oude paden, en groen erfgoed (markante bomen en bostypen, zeldzame inheemse soorten en oude teeltvormen zoals hakhout). De resultaten zijn vastgelegd in GIS en zijn gepresenteerd op een veldsymposium met excursie. Er is een brochure voor eigenaren, beheerders en andere belangstellenden samengesteld.