Skip to main content

Kiplekker onder de wilgen

05 juli 2017

Martijn Boosten en Joyce Penninkhof, november 2016

Van eind 2012 tot en met het voorjaar van 2016 is door het Centrum van Biomassa Innovatie (CBI) in samenwerking met Stichting Probos het project ‘Kiplekker onder de wilgen’ uitgevoerd. Dit project had als doel om kennis te ontwikkelen over de aanleg en de exploitatie van biomassaplantages met wilg in kippenuitlopen. Dit rapport bevat de resultaten van het project.