Skip to main content

Praktijkproef bestrijding duizendknoop

22 januari 2018

Jan Oldenburger, Joyce Penninkhof, Casper de Groot en Fons Voncken, december 2017

Resultaten en kostenefficiëntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop.

In 2011 is Probos begonnen met onderzoek naar bestrijding van invasieve soorten, omdat er vanuit het beheer steeds meer vragen over geschikte methoden gesteld werden. Uit beschikbare kennis en wetenschappelijke literatuur bleek het niet mogelijk om één of meerdere methoden aan te wijzen die in Nederland succesvol zouden zijn bij bestrijding van Aziatische duizendknopen.

Daarom is in 2013 de landelijke praktijkproef bestrijding duizendknoop opgestart om meerjarig onderzoek te doen naar kostenefficiëntie en effectiviteit van een aantal bestrijdingsmethoden. Op ongeveer 120 locaties zijn gedurende 4 groeiseizoenen zeven bestrijdingsmethoden en varianten daarop getest. Dit rapport bevat de resultaten van de bestrijdingsmethoden en wordt inzichtelijk gemaakt welke methoden het meest effectief en kostenefficiënt zijn. Het Ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Provincie Gelderland, de Provincie Limburg, de Provincie Noord-Brabant, het Waterschap Hunze en Aa’s en het Waterschap Rivierenland zijn bereid geweest het werk van Probos en een deel van de materiaalkosten voor hun rekening te nemen. De kosten voor de uitvoering van de bestrijdingsmethoden in het veld zijn opgebracht door de 31 terreinbeherende organisaties die mee wilden werken aan de praktijkproef.