Skip to main content

Factsheets boomsoorten klimaatslim bosbeheer

12 april 2022

Jasprina Kremers (Probos), Martijn Boosten (Probos/Staatsbosbeheer), Sven van Best (Probos), Gera op den Kelder (Probos), Joyce Penninkhof (Probos), Casper de Groot (Staatsbosbeheer), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer), Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Hinke Wiersma (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Dennis Lindenbergh (Bosgroep Midden Nederland) & Leo Goudzwaard, maart 2022.

Vijf factsheets van nieuwe klimaatslimme boomsoorten voor Nederland t.w. Atlas- en Libanonceder, Boomhazelaar, Kustmammoetboom, Oosterse plataan en Veldesdoorn.

Deze factsheets zijn uitgebracht in kader van het project ‘Vergroten kennis en beschikbaarheid klimaatslimme boomsoorten’. Dit is één van de Bos- en Klimaatpilots die worden gefinancierd door het ministerie van LNV.

Factsheet Atlas- en Libanonceder
Factsheet Boomhazelaar
Factsheet Kustmammoetboom
Factsheet Oosterse plataan
Factsheet Veldesdoorn