Skip to main content

Praktijkproef verwijderen duizendknoop met grondzuiger en mobiele verhitter

20 december 2022

Als vervolg op onderzoek naar in hoeverre met een grondzuiger de wortels van Aziatische duizendknoop kleine duizendknoophaarden verwijderd kunnen worden en de effectiviteit van de mobiele verhitter, is in opdracht van Provincie Gelderland een praktijktest uitgevoerd naar de combinatie van deze methoden. Deze nieuwe praktijktest laat zien dat het wegzuigen van grond met duizendknoopwortels op droge zandgrond goed mogelijk is. Plekken met één tot enkele planten kunnen efficiënt en nauwkeurig worden verwijderd. Voor haarden van enkele vierkante meters en groter is de inzet van een graafmachine efficiënter.

De grond met wortelresten werd ter plekke gezeefd en verhit en vervolgens weer teruggestort. Op 5 van de 8 locaties is na behandeling geen hergroei van de duizendknoop meer aangetroffen. Op de overige locaties moesten enkele jonge scheuten handmatig worden verwijderd. Dus enige nazorg blijft noodzakelijk. Op grond van de resultaten wordt geadviseerd om de locaties minimaal 2 maal per jaar gedurende minimaal 2 jaar na uitvoering van de bestrijding te controleren op hergroei. Als er gedurende drie aaneengesloten jaren geen jonge scheuten omhoogkomen in het groeiseizoen (mei t/m september) kan de groeilocatie als ‘duizendknoopvrij’ worden aangemerkt.

Informatie

auteur(s): Joyce Penninkhof, Guus Beerkens, Lennart Bakker
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2021-2022