Skip to main content

Artikelen

Artikelen geschreven door Probos, in Vakbladen en kranten.

Veluws Hout, Natuurlijk!

Mark van Benthem
De Landeigenaar, april 2008

Bomen in dienst van defensie. De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Martijn Boosten en Patrick Jansen
Vakblad Natuur Bos Landschap, maart 2008

Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg

Martijn Boosten
Vakblad Natuur Bos Landschap, februari 2008

Energiehout biodiverser dan gedacht

Mark Vonk
Vakblad Natuur Bos Landschap, januari 2008

Energie uit hout: Meer bos aanleggen, maar niet alle hout verstoken

Nico Leek en Leffert Oldekamp
SPIL, januari 2008

De populier, boom van het volk

Patrick Jansen
Vakblad Natuur Bos Landschap, december 2007