Publicaties Artikelen

Patrick Jansen en Jan Oldenburger
Houtwereld, 2014 nr 24

Tags

Monique Bestman, Nick van Eekeren, Boki Luske (Louis Bolk Instituut)
Mark Vonk (fruitteler)
Emiel Anssems (akkerbouwer)
Martijn Boosten (Probos)
Miriam van Bree (Bionext)
Proceedings Practitioners’ Track, IFOAM Organic World Congress 2014, ‘Building Organic Bridges’, 13-15 Oct., Istanbul, Turkey

Casper de Groot en Jan Oldenburger
de houtkrant, 3 november 2014
Samenvatting van: Bosbericht 2014 #9

Patrick Jansen
de landeigenaar, augustus 2014

Martijn Boosten
Stadswerk, 03|2014

Patrick Jansen
Symposium "Bosgeschiedenis binnen de gangbare bosbouw", 17 september 2013

Patrick Jansen
Symposium "Waldgeschichte im modern Waldbau", 17 september 2013

Adrie Otte (Bioniers), Martijn Boosten (Probos) en Marleen van den Ham (InnovatieNetwerk)
H2O, 27 februari 2014

Adrie Otte (Bioniers), Martijn Boosten (Probos) en Marleen van den Ham (InnovatieNetwerk)
H2O-Online, 11 februari 2014

Monique Bestman (Louis Bolk Instituut), Martijn Boosten (Probos), Lisanne Stadig (ILVO) en Pieter Verdonckt (Inagro)
Pluimveehouderij, 07 februari 2014

Patrick Jansen en Martijn Boosten
Houtwereld, 2013 nr 24

Tags

Mark van Benthem en Marijke Popma (IDH)
De Houtsplinter, december 2013

Patrick Jansen
Infoblad VOL-BTS, wintereditie 2013

Maarleen van den Ham (InnovatieNetwerk) en Jaap van den Briel
de landeigenaar, december 2013

Patrick Jansen
Vakblad Natuur Bos Landschap, november 2013

Patrick Jansen (Probos) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer)
Vakblad Natuur Bos Landschap, oktober 2013

Martijn Boosten
In: E. van Groningen, W. van der Knaap, J. Spijker & D.J. Stobbelaar (Red.) 2013. Biomassa uit natuur & landschap. Dronten, Kenniscentrum Agrofood & Ondernemen. (pag. 27-29)

Artikel over de eerste ervaringen met beplantingen in uitlopen in het Pluimveehouderij
Monique Bestman (Louis Bolk Instituut) en Martijn Boosten
Pluimveehouderij, 6 september 2013

Patrick Jansen
Vakblad natuur bos landschap, september 2013

Patrick Jansen en Maartijn Boosten
Bosrevue, september 2013

label