Skip to main content

Verslagen

17 december 2015

Bosatelier 'Het bosbeheer van morgen'

Stichting Probos en Staatsbosbeheer organiseerden een bosatelier voor bosbeheerders, boseigenaren en adviseurs, waarbij sturing in het bosbeheer centraal staat. Welke (combinaties van) doelen willen we waar en welke (combinaties van) beheeringrepen hebben we hiervoor beschikbaar?

16 december 2015

Lunchlezing: Duurzaam houtinkoop; van beleid naar praktijk! (Groningen)

Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, toezichthouder, bouwprocesmanager of inkoper betrokken bij projecten waarin hout wordt toegepast of hout of houten producten worden ingekocht? Dan heeft u nu de kans snel bijgepraat te worden over de praktische kant van het soms toch wel ingewikkelde aspect van uw werk: duurzaam houtinkoop.

10 december 2015

Lunchlezing: Duurzaam houtinkoop; van beleid naar praktijk! (Rotterdam)

Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, toezichthouder, bouwprocesmanager of inkoper betrokken bij projecten waarin hout wordt toegepast of hout of houten producten worden ingekocht? Dan had u de kans snel bijgepraat te worden over de praktische kant van het soms toch wel ingewikkelde aspect van uw werk: duurzaam houtinkoop.

25 november 2015

Middagsymposium 'Economische dragers Zuid-Hollandse landgoederen en buitenplaatsen'

Bijverdienen voor landgoederen en buitenplaatsen mogelijk, maar niet makkelijk
De instandhouding van landgoederen en buitenplaatsen, maar ook van bossen en natuurgebieden kost veel geld. Van oudsher spelen subsidies een belangrijke rol, maar door bezuinigingen zijn die sterk terug gelopen. Eigenaren en beheerders worden gestimuleerd om meer dan voorheen zelf de broek op te houden en naar nieuwe economische dragers te zoeken. Kosten noch moeite worden in deze zoektocht gespaard. Er zijn talloze succesverhalen te vertellen van innovatieve, ondernemende eigenaren en beheerders. Recent is een boek verschenen met meer dan driehonderd manieren om (meer) geld te verdienen op landgoederen en in natuurgebieden.

18 november 2015

Feestelijke eerste oogst wilgenplantage Zeumeren

Leisurelands, Probos, Provincie Gelderland, STIRR, Innovatienetwerk en Loon en Grondverzetbedrijf Volker organiseerden op 18 november samen de eerste oogst van de wilgenplantage op recreatiegebied Zeumeren bij Barneveld.

10 november 2015

Lanenbeheer voor vleermuizen

Het Bureau van de Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’.
Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen moeten aftakelende bomen vlot worden geruimd om de laan te verjongen. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.