Skip to main content

Verslagen

23 april 2015

Inkopen van duurzaam hout; van beleid naar praktijk!

Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, toezichthouder of inkoper betrokken bij projecten waarin hout wordt toegepast? Kom dan op 23 april naar de gratis themamiddag ‘Inkopen van duurzaam hout; van beleid naar praktijk!’ bij de gemeente Rotterdam. In twee uur bent u op de hoogte van alle in’s en out’s over het inkopen van duurzaam hout en ontvangt u de tools om binnen uw eigen organisatie te zorgen voor 100% duurzame houtinkoop.

23 april 2015

Bijeenkomst beplantingen in de kippenuitloop

Wat zijn de ervaringen in Nederland en Vlaanderen?

In Nederland en Vlaanderen is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met beplantingen in kippenuitlopen. Diverse pluimveehouders hebben wilgenplantages, Miscanthus en fruitbomen in hun uitloop aangelegd. Louis Bolk Instituut, ILVO, Probos en Inagro hebben onderzoek gedaan naar het uitloopgebruik door de kippen, de kosten en de baten, de wet- en regelgeving, de invloed op de aanwezigheid van AI-risicovogels en roofvogels, de groei van gewassen en de nutriëntenhuishouding, etc.

23 april 2015

Veldsymposium Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen

Roerdinkhof, Winterswijk Woold

De Winterswijkse bossen stonden al in de 19e eeuw bekend om het zware eikenhout dat er vandaan kwam en tegelijk ook om de grote rijkdom aan plantensoorten. Nu zijn de talrijke kleine bossen en vele houtwallen niet weg te denken uit het Winterswijkse landschap en geliefd bij bewoners en bezoekers.

15 december 2014

Praktijkmiddagen oogst en verwerking natuurgras

Praktijkmiddagen oogst en verwerking natuurgras groot succes!

De praktijkmiddagen oogst en verwerking natuurgras georganiseerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Probos en VBNE op 4 september, 10 en 23 oktober hebben de belangstelling geoogst van 150 bos- en natuurbeheerders, adviseurs en aannemers (oogst en transport biomassa).

03 juli 2014

Demonstratie oogst en verwerking biomassa

De vraag naar houtige biomassa stijgt. Momenteel wordt veel biomassa ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie. De verwachting is dat op termijn houtige biomassa steeds meer zal worden toegepast als grondstof voor biobased producten. De stijgende biomassavraag zal voor een deel moeten worden ingevuld met oogst uit het Nederlandse bos, landschap en de bebouwde omgeving. De grote uitdaging hierbij is om de biomassa op een kostenefficiënte wijze te mobiliseren, waarbij de impact op de omgeving (bos, landschap) zo laag mogelijk blijft.

05 juni 2014

Achtste NK mountainbike en vijfde crossloop voor boslui

Donderdag 5 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het achtste Nederlands kampioenschap mountainbiken (45 minuten) en vijfde Nederlands kampioenschap crossloop (4,7 km) voor boslui plaats. Mede georganiseerd door de Unie van Bosbroepen.