Skip to main content

In de Pers

Probos in de pers, gepubliceerd in Vakbladen en kranten.

De nationale Bossenmakelaar

Voor het realiseren van de bosuitbreidingsambities uit de Bossenstrategie zijn veel initiatieven nodig - van groot tot klein. Maar dan is het wel noodzakelijk om de brede waaier aan initiatieven zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren. De Nationale Bossenmakelaar als centrale aanjager, verbinder en vraagbaak kan hierbij het verschil maken door onder meer financiers en grondeigenaren te verbinden, noodzakelijke kennis van planvorming tot uitvoering beschikbaar te maken en partijen te inspireren met goede voorbeelden.

Door Rob Janmaat & Miranda Koffijberg, Communicatiebureau De Lynx
Anne Reichgelt, Sietze van Dijk & Gera op den Kelder, Stichting Probos
In opdracht van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kiplekker in de bosjes

de Gelderlander, 15 mei 2015