Skip to main content

Verslagen

12 mei 2009

Cursus bosbeheer en biodiversiteit

Op 18 mei 2010 vond de cursus bosbeheer en biodiversiteit plaats. In deze cursus staat centraal wat een beheerder kan doen met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in zijn bos.

29 april 2009

Seminar ‘Ontwikkelingen Duurzaam Bosbeheer en Canada’s Positie met betrekking tot Certificering’

Een delegatie vertegenwoordigers van drie belangrijke bosprovincies en andere organisaties onder leiding van de Canadian Forest Service kwamen naar Nederland om zich te informeren over het duurzaam inkoopbeleid en kennis uit te wisselen over de ontwikkelingen op het vlak van duurzaam bosbeheer en certificering in Canada.

31 maart 2009

Boekpresentatie 'De aanleg van nieuwe bossen'

31 maart werd het nieuwe boek in de praktijkreeks voor bosbeheerders gepresenteerd: De aanleg van nieuwe bossen. De boekpresentatie werd gecombineerd met het aanplanten van de laatste boom in een bebossingsproject van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen in de Regulieren bij Culemborg.

27 januari 2009

Trainingen voor inkopers van de (rijks)overheid 'Inkopen van hout en houten producten conform het duurzaam inkoopbeleid'

Het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid waarbij inkopers vanaf 2010 duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee moeten nemen bij al hun inkopen geldt ook voor hout en houtproducten.

02 december 2008

Workshop "Marktkansen creëren met MVO"

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is “hot”. Het is niet alleen een trend, MVO wordt ook steeds meer de norm.

13 november 2008

Start-evenement S(up)port for Nature met Erica Terpstra, Chris Kalden en bike trialist Rick Koekoek

Jaarlijks worden talloze sportevenementen in bos en natuurterreinen georganiseerd. Zowel recreanten als topsporters genieten tijdens het beoefenen van hun sport op deze manier van een geweldige omgeving.