Skip to main content

In de pers 2021 - 2025

Probos in de pers, gepubliceerd in Vakbladen en kranten.

Herziene versie Praktijkboek Bosbeheer weer te bestellen

Met trots kondigen wij aan dat de herziene versie van het Praktijkboek Bosbeheer weer besteld kan worden. Vanaf 7 september kunnen we weer gaan leveren. In de herziene versie zijn natuurlijk de nodige correcties doorgevoerd en zijn nieuwe inzichten verwerkt, maar de belangrijkste wijziging is de toevoeging van de hoofdstukken 'Boomveiligheid' en 'Omgaan met klimaat'.

Hulde aan de redactie bestaande uit: Patrick Jansen, Martijn Boosten, Michaël Cassaert, Johnny Cornelis, Etiënne Thomassen & Hannes Cosyns en de vele auteurs die aan het Praktijkboek meegewerkt hebben.

Het Praktijkboek Bosbeheer wordt uitgegeven door Stichting Stichting Probos en Inverde. Bestel het Praktijkboek

Elk boompje telt voor de bossenmakelaar

Binnenlands Bestuur, 28 oktober 2022:

Samen met Stichting De Lynx geeft Stichting Probos dit najaar invulling aan de Nationale Bossenmakelaar. Initiatiefnemers voor nieuw bos koppelen we graag aan grondeigenaren, want er moet hard gewerkt worden om de targets voor meer bos en bomen ook daadwerkelijk te halen. Een verantwoordelijkheid van Rijk, provincies én gemeenten. Dat een bossenmakelaar gemeenten behulpzaam kan zijn bij het waarmaken van hun ambities voortvloeiend uit de Bossenstrategie wordt mooi verwoord in het artikel dat onlangs verscheen in een uitgave van het Binnenlands Bestuur.

Het artikel werd door wetenschapsjournalist René Didde geschreven naar aanleiding van het rapport 'Gemeenten en Bos: Wat speelt er bij bosuitbreiding en bosbeheer?' dat Stichting Probos schreef in opdracht van FSC Nederland en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor de realisatie van meer bos en bomen is vooral grond nodig. Grondeigenaren die interesse hebben, mogen zich melden via de website van de nationalebossenmakelaar.nl of een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen

In het project ‘Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat’ worden zes boslandschappen ontworpen, voor zes heel verschillende percelen van landeigenaren in Gelderland. We willen in Nederland immers meer en gevarieerder bos, meer biodiversiteit, en minder stikstof en CO2. Maar wat kun je met bos en welk bos past waar? Deze pilots moeten daar duidelijkheid over geven. Voorwaarde daarbij is dat het boslandschap iets oplevert: een combinatie van inkomen (voedsel en hout), klimaatbestendigheid, CO2- en stikstofreductie en vooral biodiversiteit. Daarom maken in dit project twee landgoederen hun bos biodiverser, twee melkveehouders verbreden hun bedrijven als voorbereiding op de toekomst, een fruitteler wil meer dan rijen appels en een landeigenaar met een heel hoge grondwaterstand wil daar een voedselbos op aanleggen.

Hout is dubbelcirculair

Timmerfabrikant, februari 2022

tekst: Louis Jongeleen

Bouwbreed groeit het besef dat toepassing van hout een effectieve manier kan zijn om milieuschade te verminderen. Tegelijkertijd ontbreekt nog vaak de kennis om dat inzicht in praktijk te brengen. Onderzoek- en adviescentrum SHR in Wageningen wil daar wat aan doen en riep acht expertsuit de bouw en bosbouw, waaronder Mark van Benthem van Stichting Probos, bij elkaar voor het geven van een geconcentreerde infosessie.

Passie Vraatdruk monitoren

Nieuwe Veluwe, #4 / 2021

tekst: Annelies Barendrecht en Ria Dubbeldam

Jasprina Kremers is een van de vele vrijwilligers die meedoet aan het onderzoek naar vraatdruk door reeën en herten. Dit najaar inventariseerde ze vijf plotjes op de Noord-Ginkel bij Ede. 'Als het wild veel boompjes op- of aanvreet stagneert de natuurlijke verjonging, en daarmee de continuiteït van het Veluwse bos.'

De toekomst van het tropisch bos

De Houtkrant, 10 december 2021

Duurzaam bosbeheer is niet alleen van cruciaal belang voor het tegengaan van klimaatverandering, het behoud van kritieke ecosystemen en het stoppen en omkeren van het verlies aan biodiversiteit; het zorgt ook voor middelen van bestaan voor de mensen die er wonen. Daarom is h et van belang om waarde van het tropisch bos te vergroten.