Skip to main content

In de pers 2021 - 2025

Probos in de pers, gepubliceerd in Vakbladen en kranten.

Houtkrant: Herkomst hout voor Nederlandse bouw in beeld

Houtkrant juni 2023: Herkomst hout voor Nederlandse bouw in beeld

Er moet vaart gemaakt worden met het verlagen van de milieudruk en uitstoot van broeikasgassen. De bouw speelt een belangrijke rol in de transitie naar een CO2 neutrale en meer milieuvriendelijke en gezonde leefomgeving. Het opschalen van bio-based bouwen en met name houtbouw is een belangrijk middel om deze doelen te halen. Maar waar komt ons bouwhout eigenlijk vandaan en zijn er wel mogelijkheden tot opschaling? Stichting Probos zocht het samen met het Centrum Hout uit in opdracht van RvO.

Lees het volledige artikel geschreven door Sander Teeuwen, Stichting Probos en Eric de Munck, Centrum Hout

Of bekijk de infografic op onze site. 

Directiewijziging bij Stichting Probos

Wageningen, 20 april 2023: 

Na ruim 19 jaar gaat Jan Oldenburger Stichting Probos per 1 juni verlaten. Jan is niet alleen een zeer gespecialiseerd senior adviseur, met name in het werkveld ‘gegevensvoorziening’, maar vormt ook sinds 2017 samen met Mark van Benthem de directie van Probos. Per 1 juni gaat Mark verder als directeur-bestuurder van Stichting Probos. Mark was al verantwoordelijk voor de strategie en acquisitie van Probos en neemt nu ook de directietaken van Jan volledig over.

Magazine P-plus: 'Alweer een winter verloren voor bosuitbreiding'

P-plus, online magazine met best practices voor een duurzame toekomst: april 2023 

Met de komst van de lente is de tijd van bomen aanplanten weer voorbij. Alweer is een compleet seizoen verloren gegaan om tot grootschalige bosaanplant in Nederland te komen, zo constateert directeur Mark van Benthem van Stichting Probos.

Nederland kent sinds 2020 op papier een bossenstrategie. In 2030 moet er 37.400 hectare bos bij zijn gekomen, oftewel zo’n honderd miljoen bomen. “Met dat aantal hectares was vanaf de start van dit plan gerekend. Zo’n kleine 4000 hectare bosaanplant per jaar”, berekent Van Benthem (1975).

Vakblad Groen: 'Een voedselbos kan overal'

Groen, vakblad voor ruimte in stand en landschap, maart 2023: 

Een voedselbos kan overal. In een park, op een landgoed, in een nat weiland, op een akker, in een boomgaard en zelfs in een bos. Dat is de conclusie van het project "Zes aantrekkelijke (voedsel)boslandschappen op maat" dat in 2022 met veel succes in Gelderland is opgestart. Het leverde tot nu toe niet alleen zes voedselbosontwerpen op, maar vooral ook een handige tool waarmee iedereen een eerste stap kan zetten naar zijn eigen voedselbos. Lees het volledige artikel geschreven door Marjel Neefjes.

Of bekijk de projectbeschrijving op onze site. 

de Boomkwekerij: Grondprijzen remmen bosaanleg af

De Boomkwekerij, februari 2023: 

In de EenVandaag-uitzending van 25 januari 2003 sprak Probos-directeur Mark van Benthem van een 'gevecht om de ruimte' dat de doelen van de Bossenstrategie onder druk zet. Hij wijst daarbij ook naar de grondprijzen. "Zodra grond wordt bestemd voor bos, daalt deze financieel in waarde. Dat moet slimmer." Lees het volledige artikel  en bekijk het nieuwsitem in EenVandaag vanaf de 17de minuut.

Minder hout uit Nederlands bos

Houtwereld, 9 december 2022: 

In uitgave 15, jaargang 75 van de Houtwereld deelt Stichting Probos de resultaten van haar jaarlijks onderzoek naar de houtproductie en het houtgebruik in Nederland in 2021. De infografic wordt in deze zelfde uitgave begeleid door een interview met Mark van Benthem waarin hij dieper ingaat op de ontwikkelingen rondom bossen en houtproductie. Hoe zit het met het waarmaken van de bossenstrategie, met de houtkap, de financiering van nieuw bos, duurzaam bosbeheer en de opkomende handel in CO2-credits?

Lees hier het volledige interview.