Publicaties In de Pers

GWW Totaal, 24 februari 2021

In 2020 nam houttoepassing in de bouw een flinke vlucht. Anders is het in de grond-, weg- en waterbouw, waar de toepassing van hout eerder terugloopt, vooral waar het tropisch hout betreft. Dat is opvallend én jammer, omdat ook in de GWW de potentie en meerwaarde van houtgebruik enorm is door de klimaatvoordelen en de circulaire mogelijkheden. Kiezen voor gecertificeerd hout geeft bovendien bescherming aan de bossen in de herkomstgebieden die bedreigd worden. Opdrachtgevers en uitvoerders kunnen hierin een extra verschil maken door de houtsoorten die ze kiezen.

Lees meer...

Wageningen, 23 februari 2021

Via een grote grondruil heeft ARK Natuurontwikkeling in De Geelders een perceel verworven met een zeer grote ecologische potentie: Hooge Beek (bijna 12 ha) bij Schijndel. Doel is om hier nieuw leembos te creëren. Vanwege de bijzondere ligging en kwaliteiten van het perceel organiseert ARK een ontwerpwedstrijd om extra expertise, nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken te betrekken in het ontwerpproces.

Lees meer...

De Volkskrant, 30 januari 2021

In 2030 moeten er in het weinig bosrijke Nederland 100 miljoen bomen bij zijn geplant. Experts zijn enthousiast, alleen: waar moeten ze komen, als elke vierkante meter al een bestemming heeft?
Door Mac van Dinther - Foto’s Pauline Niks

Lees meer...

PERSBERICHT
Wageningen, 22 januari 2021

Zonder extra impuls gaan we de huidige plannen voor bosuitbreiding in Nederland niet realiseren. Dat was de overheersende mening van 280 deelnemers aan een online symposium ‘Bosuitbreiding in Nederland’ op donderdag 21 januari. Het is vooral zaak dat er op korte termijn sterkere overheidsregie op komt.

Lees meer...

Vandaag hebben we samen met NS en ProRail bij station Bussum Zuid de eerste toekomstige veteraanboom geplant. Uiteindelijk zal op elk NS station in Nederland een veteraanboom geplant of aangewezen worden. De groeiplaats van deze bomen blijft beschermd, zowel boven- als ondergronds. ProRail en NS willen de stations en hun omgeving groener maken en planten daarom in samenwerking met stichting Probos rondom stations bomen die ze de komende tijd met rust gaan laten.

Lees meer...

Tags

In samenwerking met andere partijen werkt Probos aan een centrale plek voor de bestrijding van duizendknoop. Op nu.nl is hierover een artikel te lezen. 

Lees artikel

Houtwereld, 5|2020

De overheid wil dat het Nederlandse bosareaal met 10% (circa 37.000 hectare) is gegroeid in 2030. Dat is nodig voor herstel van biodiversiteit en de circulaire economie. Naast recreatie, beleving en educatie moet er ruimte zijn voor een lichte toename van de houtoogst. Is er in Nederland genoeg duurzaam beheerd bos? En is dat voldoende en van een dusdanige kwaliteit om op grote schaal te bouwen met hout?

Houtwereld, 2|2020

Nederlandse importeurs streven ernaar hun houtinvoer 100% duurzaam te maken. Tegelijk is het certificeren van hardhout in tropenlanden (te) duur en wil de eindgebruiker er niet extra voor betalen. Het aandeel van gecertificeerd tropisch hardhout neemt dus af. Daarom vragen we vier organisaties: Is 100% duurzaam geproduceerd hout haalbaar of een utopie? Is de daling van het aandeel duurzaam tropisch hout een trendbreuk? En wat is daaraan te doen?

 

Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020|1

stad-en-groen.nl, 4 december 2019

nwst.nl, 5|2019

PERSBERICHT
Rozendaal, 5 september 2019

Informatiebijeenkomst over Bosbrigade Nunspeet op 21 september

Bij erfgoed denken we vaak aan monumentale gebouwen. Minder bekend is dat bossen veel erfgoed herbergen, zoals grafheuvels, monumentale bomen, lanen, wildwallen en ijzerkuilen. De gemeente Nunspeet, Stichting Probos en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseren op zaterdag 21 september een informatiebijeenkomst over landschappelijk erfgoed in de bossen rond Nunspeet. De wens is om met betrokken bewoners een zogenaamde Bosbrigade Nunspeet op te richten om het erfgoed in de Nunspeetse bossen te behouden voor de toekomst. Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats van 9.00 tot 12.00 uur in de Bijentuin, Eperweg 57 in Nunspeet. Aanmelden is niet nodig.

Lees meer...

5 juli 2019

Bijna 20 jaar lang heeft het Groenfonds nieuwe bosaanleg in Nederland gestimuleerd met een bijdrage uit zijn Bosklimaatfonds. De boseigenaren verhuurden de CO2-vastleggingscapaciteit van het bos aan het Groenfonds. Stichting Probos was al die jaren partner van het Groenfonds voor de beoordeling van de bebossingsplannen en de berekening van de CO2-vastlegging.

Het resultaat mag er zijn: meer dan 2.600 nieuwe hectares bos erbij. Omdat de mogelijke verkoopprijs van een ton CO2 nog steeds niet opweegt tegen de kosten van het Bosklimaatfonds, heeft het Groenfonds in overleg met het ministerie van LNV besloten het Bosklimaatfonds definitief af te sluiten. De bossen blijven, die vallen allemaal onder de Wet Natuurbescherming. Ook het uitgekeerde geld voor de huur blijft voor de boseigenaar. De boseigenaren krijgen alleen zelf weer zeggenschap over de CO2 die hun bos vastlegt.

Lees meer...

www.pianoo.nl

Houtwereld, 10|2019

NPO Radio 5 | 4 juni 2019

Stad+Groen, 3|2019

Tags

NOS | 15 mei 2019

Nieuwe Oogst | 13 april 2019

label