Skip to main content

Overige

Van posters tot brochures...

Posters 'Zorgeloze mountainbikeroutes'

De gebruikelijke wijze om een mountainbikeroute aan te leggen is dat de betreffende beheerders en betrokken mountainbikers over een kaart gebogen tot overeenstemming zien te komen over het tracé en vervolgens de routepalen de grond in slaan. Hierbij is vaak te weinig aandacht voor het duurzame karakter van de route. Iedereen kent wel de voorbeelden van modderige trajecten, afgesneden bochten, levensgevaarlijke kruisingen, erosie en dergelijke. Door de nieuwste kennis in te zetten is het mogel...

Brochure 'De populier; natuur, milieu en landschap'

De populier is een bijzondere boom. Uitkijkend over het Vlaamse en Nederlandse landschap is hij al van verre herkenbaar door zijn grote hoogte en statige groei. Ondanks dat het lange tijd een populaire boomsoort is geweest, weten maar weinig mensen dat de populier een belangrijke ecologische rol vervult en allerlei voordelen biedt voor het milieu. Auteurs: Patrick Jansen Datum: november 2004

Brochure 'Bosbeheer en mountainbiken'

NB: de mountainbike en andere sporten in de natuur hebben sinds 2003 een vlucht genomen. Dit leidt tot toegenomen drukte in bos en natuur. Bovendien zijn er sinds 2003 studies uitgevoerd door o.a. SOVON en RAVON naar de impact van mountainbiken op verschillende natuurwaarden. Het is belangrijk ook deze nieuwe kennis te bestuderen om te komen tot een gewogen oordeel over de impact van mountainbiken op natuurwaarden. Mountainbikers kunnen voor schade en overlast zorgen. Veel bos- en natuurbehe...

Software Woodstock

Woodstock is een bosinventarisatiemethode die is ontwikkeld door Stichting Probos en Silve bv. Het doel van dit bosinventarisatie-systeem is het verzamelen van gegevens, waarop schattingen van kencijfers van het bos op bedrijfs- of beheerseenheidniveau worden gebaseerd. Deze kencijfers (stamstal, voorraad, lopende bijgroei) worden geschat ter ondersteuning van de beheersplanning op de middellange termijn. De verzamelde informatie dient om doelstellingen te kunnen afleiden en om de effectivite...

Brochure 'Bosaanleg…..goede zaak'

Nog nooit waren de financiële mogelijkheden voor de overstap van landbouw naar bos zo goed als nu. Lees in deze brochure over de subsidies en fiscale voordelen die voor u van belang kunnen zijn. Auteurs: Patrick Jansen Datum: mei 2004

Brochure 'Opsnoeien voor kwaliteitshout'

Opsnoeien is een uitstekende methode om de houtkwaliteit te verbeteren. Maar is deze maatregel rendabel en waar moet ik rekening mee houden? In deze brochure gaan we daar wat dieper op in. Auteurs: Patrick Jansen, Mark van Benthem