Skip to main content

Overige

Van posters tot brochures...

Brochure 'Certificeren van opsnoeien'

Als u besluit om op te snoeien voor kwaliteitshout, dan hoopt u waarschijnlijk dat dit bij de verkoop van het opgesnoeide hout ook leidt tot een hogere prijs. Als u aan kunt tonen hoe en wanneer er is opgesnoeid, dan zal het makkelijker zijn om de gedane investering te gelde te maken. Hiervoor kunt u uw opgesnoeide opstanden laten certificeren. In deze brochure kunt u meer lezen over deze mogelijkheid. Auteurs: Patrick Jansen, Mark van Benthem

Tratamiento de madera por inmersión en aqua

Hacia una mejora de la calidad de la madera holandesa Autores: Mark van Benthem en Mariska Massop, 1999

Het Wateren Van Hout

Vroeger, toen tijd nog niet synoniem was aan geld, werd hout vóór bewerking vaak gewaterd. Aan het gewaterde hout werden speciale eigenschappen toegeschreven. Deze afstudeerscriptie uit 1999 bestaat uit een literatuuronderzoek, aangevuld met gegevens uit zestien interviews met ervaringsdeskundigen. In het streven naar kwaliteitsverbetering van Nederlands hout en in het kader van cultuurhistorie, waarbij bijvoorbeeld balkengaten weer in ere worden hersteld, krijgt het wateren van hout weer mee...