Skip to main content

Overige

Van posters tot brochures...

Boscursusgids 2013

Voor de zesde keer is er weer een boscursusgids uitgebracht door Probos. Hij is te bestellen en de cursussen zijn te vinden via www.boscursus.nl.

groene projecten financieren met crowdfunding

Prezi van het onderzoek naar de mogelijkheden die Crowd Funding (CF) kan bieden aan de natuur-, bos- en landschap sector (NBL-sector) in het algemeen, en de terreinbeheerders in het bijzonder. 2012

Boscursusgids 2012

Vijfde boscursusgids uitgebracht door Probos. Hij is te bestellen en de cursussen zijn te vinden via www.boscursus.nl.

Handout Excursion ‘Short Rotation Coppice in the Netherlands’ August 16th, 2011

The excursion was part of the EU-China Rover Basin Management Programme study tour to Europe, August 2011 Chinese translation:

Financiering van bos en natuur: nieuwe kansen voor producten en diensten

auteurs: Jaap van den Briel en Martijn Boosten ontwerper: Gebca Velema opdrachtgever: InnovatieNetwerk datum: april 2011

Video/DVD 'Bouw met FSC hout'

Probos heeft in opdracht van Stichting DOEN een video gemaakt over het gebruik van FSC hout in de bouw. Hierbij is samengewerkt met FSC Nederland en N&V Forest products. De video is bedoeld om beslissers in de bouw, zoals gemeenten, architecten en woningbouwcorporaties, over te halen meer FSC hout toe te passen in hun renovatie- en bouwprojecten. De video is opgebouwd met de zogenaamde 'sandwichmethode'. Dat wil in dit geval zeggen dat sequenties over FSC afgewisseld worden met sequenties...