Skip to main content

Bosberichten 1992 - 1996

De recreatieve waarde van het bos

In een dicht bevolkt land als Nederland, met nog geen 10% bosopperVlakte willen de belangen van diverse betrokkenen bij dat bos principieel of in de dagelijkse praktijk nog wel eens botsen. In dit Bos en Hout Bericht geeft de heer Meiresonne, directeur van de Stichting Recreatie, zijn visie op de recreatieve waarde van het bos, de relatie met andere maatschappelijke functies en mogelijkheden om de kosten van het bos te financieren.

Nevels rond bos en hout in 1992

1992 is een jaar met grote onzekerheden. Dat geldt ook voor bos en bosbouw, voor hout en houtmarkt. Onzekerheid over wat in de wereld gaat gebeuren, bijvoorbeeld in een van de grootste bos- en houtlanden, de voormalige Sovjet-Unie, of in de omstreden bosgebieden in de tropische wereld en Noord-Amerika, ontwikkelingen met repercussies voor de houtmarkt overal in de wereld. Onzekerheid over de invloed van de milieupolitiek op de markten van rondhout tot en met zijn eindprodukten. Onzekerheid over het bosbouwbeleid zowel nationaal als buiten onze grenzen.