Bosberichten 2022 - 2026

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

#1-2023 / Bosuitbreiding in de bossenstrategie, waar staan we nu?

Nederland kent grote vraagstukken die een beslag leggen op schaarse grond. Denk aan de klimaat-, en biodiversiteitscrisis en het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving bij een toenemende vraag naar woningen. 'Meer bomen en bos' wordt vaak genoemd als bijdrage aan de oplossing van deze complexe vraagstukken. Dat is een goede ontwikkeling.

In 2020 heeft het Rijk samen met de provincies de landelijke Bossenstrategie opgesteld met daarin ambities over de kwaliteit én de kwantiteit van het Nederlandse bos. Deze ambities zijn de afgelopen twee jaar uitgewerkt naar provinciale bossenstrategieën. En nu, begin 2023, is het de vraag in hoeverre de provinciale plannen aansluiten bij de landelijk doelen.

kerncijfers 2021: Houtproductie en -gebruik in Nederland

Jan Oldenburger en Sander Teeuwen, december 2022

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2021

#3-2022 / Gemeenten en bos: Wat speelt er bij bosuitbreiding en bosbeheer?

In opdracht van FSC Nederland en het ministerie van LNV heeft Stichting Probos onderzocht wat de ambities, knelpunten en behoeftes aan ondersteuning van gemeenten zijn bij bosuitbreiding en toekomstbestendig bosbeheer.

Gemeenten vinden bos en bomen belangrijk vinden al vertaalt zich dat nog niet direct in ambitieuze doelstellingen qua bosuitbreiding. Extra inspanningen zijn dus nodig. Gemeenten vinden het vooral lastig geschikte locaties voor bosuitbreiding te vinden. Bovendien is er een gebrek aan (financiële) middelen, capaciteit en aan kennis van wat er speelt bij Rijk en provincies.

Een goede verbinding en betere communicatie tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is belangrijk. Koppelingen met andere maatschappelijke opgaven bieden kansen voor bosuitbreiding én voor nieuwe bronnen van financiering. Een kennisnetwerk of centraal aanspreekpunt vanuit Rijk of provincies (zoals een ‘Bossenmakelaar’), kan gemeenten de gewenste ondersteuning bieden.

 

Gemeenten en bos: Wat speelt er bij bosuitbreiding en bosbeheer? (2)

In opdracht van FSC Nederland en het ministerie van LNV heeft Stichting Probos onderzocht wat de ambities, knelpunten en behoeftes aan ondersteuning van gemeenten zijn bij bosuitbreiding en toekomstbestendig bosbeheer.

Gemeenten vinden bos en bomen belangrijk vinden al vertaalt zich dat nog niet direct in ambitieuze doelstellingen qua bosuitbreiding. Extra inspanningen zijn dus nodig. Gemeenten vinden het vooral lastig geschikte locaties voor bosuitbreiding te vinden. Bovendien is er een gebrek aan (financiële) middelen, capaciteit en aan kennis van wat er speelt bij Rijk en provincies.

Een goede verbinding en betere communicatie tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is belangrijk. Koppelingen met andere maatschappelijke opgaven bieden kansen voor bosuitbreiding én voor nieuwe bronnen van financiering. Een kennisnetwerk of centraal aanspreekpunt vanuit Rijk of provincies (zoals een ‘Bossenmakelaar’), kan gemeenten de gewenste ondersteuning bieden.

 

Kerncijfers houtproductie en verbruik in Nederland 2020

Jaarlijks maakt Stichting Probos in opdracht van het Ministerie van LNV een overzicht van de productie, import, export en het daarvan afgeleide verbruik van hout en houtproducten in Nederland. De resultaten werden al op bosenhoutcijfers.nl gepubliceerd. Vanaf nu verschijnt er jaarlijks ook een beknopte publicatie waarin de belangrijkste cijfers zijn opgenomen. De eerste versie hiervan kunt u hier downloaden.

Jan Oldenburger & Sander Teeuwen, 2022

#2-2022 / Opsnoeien voor hoogwaardige houtkwaliteit en duurzame CO2-vastlegging in houtproducten

De Nationale Bossenstrategie wil onder meer het hoogwaardig gebruik van hout stimuleren als duurzame grondstof en om CO2 duurzaam vast te leggen in materialen. Om CO2 langer op te slaan, is het belangrijk om hout dat geoogst wordt, zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Het opsnoeien van bomen die de potentie hebben om hoogwaardig hout te leveren, is een middel dat daarbij kan helpen. In dit Bosbericht wordt ingegaan op opsnoeien en hoe dit zich verhoudt tot de doelen uit de Nationale Bossenstrategie.

© Probos , all rights reserved