Skip to main content

Bosberichten 2007 - 2011

Ruim 13% gecertificeerd hout op de Nederlandse markt

In opdracht van het ministerie van VROM heeft Probos een nulmeting uitgevoerd naar het in 2005 op de Nederlandse markt gekomen volume duurzaam geproduceerd hout. Hieruit bleek dat 13,3% van het totale Nederlandse houtverbruik was voorzien van een certificaat. Nog eens 22% van het hout was afkomstig uit gecertificeerd bos maar had geen certificaat.

Sustainable timber on the Dutch market in 2005

The Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment commissioned Probos to carry out a baseline measurement of the volume of sustainable timber on the Dutch market in 2005. Of the total volume of timber marketed in the Netherlands, 13.3% actually carried certification while an additional 23.1% originated from certified forests, but had no label. The results of the baseline measurement are presented in this timber report.