Skip to main content

Bosberichten 2007 - 2011

Aanbod gebruikt hout toegenomen

In 2007 is er in Nederland 2.125 kton gebruikt hout en resthout vrijgekomen. Daarvan komt 1.485 kton via inzameling in de afvalketen beschikbaar en 640 kton komt vrij bij de bewerking van houtproducten. Vergeleken met de Probos cijfers voor 2003 is dit een toename van 275 kton Dat is het resultaat van een marktstudie die Probos recent heeft uitgevoerd.

Hout: 100% duurzaam!

In 2007 is er in Nederland 2.125 kton gebruikt hout en resthout vrijgekomen. Daarvan komt 1.485 kton via inzameling in de afvalketen beschikbaar en 640 kton komt vrij bij de bewerking van houtproducten. Vergeleken met de Probos cijfers voor 2003 is dit een toename van 275 kton Dat is het resultaat van een marktstudie die Probos recent heeft uitgevoerd.

China met eigen ogen

Iedereen heeft wel een mening over de gebeurtenissen en situatie in China, maar weinig mensen spreken uit eigen ervaring. Dat geldt ook voor de houtmarkt, waarbij China regelmatig wordt afgeschilderd als de slapende draak; bedreigend en milieuvernietigend. Genoeg reden voor Probos om eens zelf polshoogte te gaan nemen en een eigen mening te vormen over de visie van Chinezen t.o.v. onderwerpen als bijvoorbeeld illegale houtoogst en hun enorme houthonger.

“Hout? Dat koop ik niet!”

De inkoopcriteria voor hout zijn in juni van dit jaar vastgesteld door minister Cramer. Het is nu wachten op de uitkomsten van de toetsing van de eerste certificeringssytemen door de toetsingscommissie (TPAC). Als de uitkomsten bekend zijn, kan men bij de overheid eindelijk aan de slag: op naar 100% duurzaam inkopen! In dit Bosbericht wordt ingegaan op het inkoopbeleid t.a.v. duurzaam geproduceerd hout en de verschillende knelpunten die zowel binnen de houtsector als binnen de verschillende overheidsdiensten leven als het gaat om de implementatie van het nieuwe duurzame inkoopbeleid.

Illegaal hout, stand van zaken

Probos heeft de afgelopen jaren een flink aantal activiteiten ontplooid, waarbij veel kennis is ontwikkeld en (vooral) verspreid onder specifieke doelgroepen. Denk hierbij voor de houtketen aan het ontwikkelen van een database voor Rijkswaterstaat met allerhande eigenschappen, gekoppeld aan leverancier en voorbeeldprojecten, van ruim 100 houtsoorten geschikt voor de GWW en de verschillende activiteiten op het vlak van verantwoord ondernemen met, en duurzaam inkopen van hout. Probos neemt als kennisleverancier voor de bos- en houtsector een onafhankelijke positie in en werkt via dergelijke projecten aan haar missie voor meer en beter bos(beheer) wereldwijd. Om een grotere groep deelgenoot te maken van de beschikbare kennis en te prikkelen zelf werk te maken van een duurzame houtketen, verschijnen in het najaar een aantal Bosberichten die elk voor een specifiek onderwerp een tipje van de sluier oplichten. De eerste in de serie beschrijft de stand van zaken rondom de illegaal-houtproblematiek.

Te veel dikke bomen in het bos?

Het aandeel dikke bomen in het Nederlandse bos neemt als gevolg van het huidige bosbeheer steeds verder toe. Er bestaat de vrees dat deze toename leidt tot problemen bij de rondhoutverwerkende industrie en daarmee bij de rondhoutafzet. Dit Bosbericht laat zien of deze vrees terecht is. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland.