Skip to main content

Bosberichten 2007 - 2011

Hernieuwde aandacht voor Hollands red cedar

De thuja (Thuja plicata) of Reuzenlevensboom is een boomsoort die in Nederland goed gedijt. De soort is vooral bekend om zijn duurzame, lichte hout, maar de soort is op sommige plaatsen ook cultuurhistorische waarde toe te kennen. Daarnaast wordt door sommigen de recreatieve waarde van deze sierlijke boomsoort gewaardeerd. Hierdoor is een groeiende aandacht voor deze boomsoort waar te nemen. In opdracht van Stichting Twickel en de Gemeente Epe heeft Probos de versnipperde informatie over deze soort bij elkaar gebracht.

Cultuurhistorie en bosbeheer anno 2010

Het is precies acht jaar geleden dat Probos besloot zich in te gaan zetten om cultuurhistorie meer aandacht te geven in het bosbeheer. Na enkele jaren onderzoek verscheen in 2005 het boek ‘Historische boselementen; geschiedenis, herkenning en beheer’, hetgeen als het ware het startschot vormde voor het ontplooien van een groot aantal activiteiten op dit vlak. Dit Bosbericht beschrijft in hoofdlijnen wat we de afgelopen jaren geleerd hebben.

Houtdatabase.nl: duurzaam geproduceerd hout, hier vind je het!

Bossé, Nyatoh, Cedrorana, Kosipo, Mukulungu, Muirapiranga, Khaya, Louro preto… Volgt u het nog? Met certificering van goed bosbeheer wordt de markt geconfronteerd met een heleboel ‘nieuwe’ houtsoorten. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren bij veel (overheids)organisaties de specifieke houtkennis afgenomen. Bovendien is het helemaal niet vanzelfsprekend dat gangbare houtsoorten beschikbaar zijn met een keurmerk voor duurzaam bosbeheer dat ook een status heeft in het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. De houtdatabase (www.houtdatabase.nl), op 1 december jl. door minister Cramer gelanceerd, brengt daar verandering in. Met deze database hebben niet alleen overheidsinkopers, maar heeft iedereen die zich bezighoudt met de inkoop van hout(en producten) en de aanbesteding van werken waarin hout wordt verwerkt, een eenvoudig hulpmiddel om snel informatie te vinden over duurzaam geproduceerd hout.

Eine Datenbank für nachhaltig erzeugtes Holz

Bossé, Nyatoh, Cedrorana, Kosipo, Mukulungu, Muirapiranga, Khaya, Louro preto… Können Sie noch folgen? Durch die Zertifizierung in der Forstwirtshaft wird der Markt mit zahlreichen "neuen" Holzsorten konfrontiert. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass bei vielen (öffentlichen) Unternehmen die spezifischen Kenntnisse im Bereich Holz geringer geworden sind. Darüber hinaus sind bei weiten nicht alle gängigen Holzsorten, die mit einem Zertifikat für nachhaltige Forstwirtshaft ausgezeichnet sind, in dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten staatlichen niederländischen Beshaffungskonzept anerkannt. Die Holzdatenbank (www.houtdatabase.nl), di am 1. Dezember 2009 van Minister Cramer vorgestellt wurde, bringt hier eine Veränderung. DIese Datenbank ist ein einfaches Hilfsmittel, mit dem schnell Informationen über nachhaltig erzeugtes Holz eingeholt werden können.

Holz-Zentralblatt

Het juiste hout op de juiste plaats

De huidige trend van duurzaam bouwen resulteert onder andere in een toename van het gebruik van hout als bouwmateriaal. Daarnaast wordt door opdrachtgevers steeds meer geëist dat het toegepaste hout afkomstig is uit aantoonbaar duurzaam beheerde en dus gecertificeerde bossen. In een cursusreeks binnen de BNA Academie hebben Centrum Hout en Stichting Probos daarom 90 architecten van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van houttoepassing en hoe daar je voordeel mee te doen. Een belangrijk aspect binnen de cursus was de toepassing van het juiste hout op de juiste plaats.

Verwerking rondhout daalt maar aandeel gecertificeerd hout neemt toe

Dat de economische crisis een effect heeft op de houtmarkt is inmiddels wel duidelijk. Ook binnen de Nederlandse rondhoutverwerkende industrie zijn de gevolgen van de recessie te merken. Dit Bosbericht geeft de resultaten weer van het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland en daarin zijn de gevolgen van de recessie te zien.