Skip to main content

Bosberichten 2002 - 2006

Russische Federatie

Het enorme Russische bosareaal spreekt tot de verbeelding. Het landoppervlak van de Russische Federatie is voor de helft met bos bedekt: ruim 850 miljoen ha. Dit is 20% van het totale wereldbosareaal! De bosbouwsector heeft het echter moeilijk: door de economische crisis zijn houtoogst en houtverwerking afgenomen terwijl illegale kap een groot probleem is.

Rondhout verwerkers verrassend positief

Probos heeft naast informatie over de verwerking, dit jaar voor het eerst de Nederlandse rondhoutverwerkende bedrijven naar hun toekomstverwachting gevraagd. De meningen lopen weliswaar uiteen, maar tot onze verbazing zijn ze niet somber gesteld over de toekomst. De bedrijven hebben het namelijk al vele jaren niet gemakkelijk, maar blijkbaar zien ze toch wel wat mogelijkheden voor de toekomst, al is die momenteel nog wat ongewis. In dit Bosbericht meer informatie over de ontwikkelingen op dit gebied en de resultaten van het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland.

Veel energiehout in Nederland

Europa zet in op een sterke toename van het gebruik van biomassa voor duurzame energie. Op dit moment groeit de vraag naar energiehout in ons land, maar tegelijkertijd is er sprake van een ruim aanbod. Veel oud hout gaat dan ook naar het buitenland; met name naar Duitsland is de export fors gestegen. De ontdoeners van oud hout betalen steeds minder om van hun hout af te komen, waardoor de inzameling en verwerking van oud hout minder winstgevend is geworden. Ook staan de prijzen voor resthout onder druk. Het afgelopen jaar inventariseerde Probos de markt voor oud hout en resthout in Nederland door middel van een vragenlijst aan 20 bedrijven. Tevens keek zij naar de beschikbaarheid van hout uit het Nederlandse bos dat in de toekomst voor duurzame energie gebruikt zou kunnen worden. De belangrijkste resultaten worden hier samengevat.

Populier internationaal bedreigd?

Dat het niet zo goed gaat met de populier in Nederland, heeft gevolgen voor het toekomstige aanbod van populierenhout. Voor een groot deel van Europa is een zelfde trend zichtbaar. Verdwijnt de populier in Europa straks van het toneel?

Kappen met illegaal hout

Een handel in illegaal hout is wereldwijd een miljarden business. Hoewel harde statistieken ontbreken, worden er nationaal en internationaal acties ingezet om illegale houtkap en de daaraan gerelateerde handel van illegaal hout te bestrijden.

Populier: hout én natuur!

Veel houthandelaren en houtverwerkers verdienen hun boterham met de populier. Het is een zeer snelle groeier, maar dat productie-image speelt de boom nu parten sinds de aandacht voor houproductie is gedaald ten gunste van de natuur. Daarom is het goed om te weten dat de populier ook op het gebied van lanschap, natuur en milieu veel te bieden heeft.