Skip to main content

Bosberichten 2012 - 2016

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

1 miljoen ton houtige biomassa op de Nederlandse markt in 2014

In 2015 heeft Probos voor het eerst de markt voor houtige biomassa, zoals chips, chunks en shreds, in beeld gebracht. Het betreft houtige biomassa afkomstig uit bos, landschappelijke elementen en de bebouwde omgeving. Tot dit moment was deze markt nog niet gekwantificeerd. Dit is opmerkelijk, omdat deze markt zich inmiddels volledig heeft ontwikkeld en van aanzienlijk belang is.

Plenty of FSC timber in Suriname; but the market must adapt to the forest

Recently, with the support of the Guiana Shield Tropical Timber Program of the Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH), more than 400,000 hectares of tropical forest have been FSC-certified. The Surinamese FSCcertified companies are eager to connect with buyers of sustainably sourced timber. This is consistent with the wishes of the European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) to increase the demand for sustainably sourced timber. Therefore, the European Timber Trade Federation (ETTF) together with Environmental Services & Support (ESS) in Suriname and Probos initiated a FSC trade mission to Suriname. With the support of the STTC 17 timber importers from six European countries travelled to Suriname mid-November. And everyone is enthusiastic. The first orders have been placed.

Volop FSC hout in Suriname; maar het bos bepaalt, de markt moet zich aanpassen

Recent is met ondersteuning van het Guiana Shield Tropical Timber Program van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) ruim 400.000 ha tropisch bos FSC-gecertificeerd. De Surinaamse FSC-gecertificeerde bedrijven willen graag in contact komen met de afnemers van duurzaam geproduceerd hout. Dit sluit aan bij de wens van de European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te vergroten. Deze handschoen heeft de European Timber Trade Federation (ETTF) opgepakt en samen met Environmental Services & Support (ESS) in Suriname en Probos het initiatief genomen tot het organiseren van een FSC-handelsmissie naar Suriname. Met steun van de STTC zijn medio november 17 houtimporteurs uit zes Europese landen naar Suriname afgereisd. En men is enthousiast. De eerste orders zijn geplaatst.

Buitensport, gastvrijheid en natuur: samen sterker!

Onder deze titel organiseerde Stichting Probos op 29 april een werkconferentie op nationaal Sportcentrum Papendal bij Arnhem. Het primaire doel hiervan was om personen en organisaties uit deze drie sectoren met elkaar in contact te laten komen en zo een eerste stap te zetten naar de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en diensten voor buitensporters. De werkconferentie was dan ook met name bedoeld om te verbinden en te inspireren.

Sterke toename verbruik rondhout voor houtvezelproducten

De verwerking van industrieel rondhout in Nederland is in 2014 sterk toegenomen en ligt op het hoogste niveau sinds 2007. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de verwerkers van houtvezelproducten, maar ook de zagerijsector verwerkte meer rondhout dan in 2013. Daarnaast nam de export van Nederlands rondhout toe. Er doen zich opvallende ontwikkelingen voor in de ronthoutverwerkende industrie in Nederland.

Almost 75% of timber on the Dutch market sustainably produced

The market share of certified sustainably produced sawnwood and wood based panels on the Dutch market increased in the period 2011-2013 from 65.7% to 74.0%. The market share of certified sustainably produced paper and paperboard has in the same period grown from 32.8% to 47.1%. These are the results of a market study performed by Probos in 2014.