Skip to main content

Bosberichten 2012 - 2016

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Speeltoestellen in bos en natuur

De meeste beheerders weten wel dat toestellen in speeltuinen aan strenge veiligheidseisen dienen te voldoen, maar hoe zit dat eigenlijk met speeltoestellen in bosen natuurterreinen? En geldt deze wetgeving ook voor objecten die gebruikt worden als speeltoestel, maar daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn? In dit Bosbericht worden de vragen beantwoord die elke beheerder zich zou moeten stellen bij aanleg en onderhoud van (speel)objecten.

Wilgenplantages in Nederland: stand van zaken

Wilgenplantages kunnen zich de laatste jaren verheugen op een toenemende belangstelling. Na de aanleg van het Flevo-energiehoutproject in 2000 kwamen er lange tijd geen nieuwe plantages bij. Echter, de laatste drie jaar zijn er maar liefst elf nieuwe wilgenplantages aangelegd in diverse innovatieve functiecombinaties. Dit Bosbericht geeft een overzicht van de stand van zaken.

Van negeren tot accepteren

Mountainbiken manifesteerde zich zo’n 25 jaar geleden in Nederland. De emoties bij beheerders en andere recreatiegroepen liepen vooral in de periode dat de sport sterk opkwam soms hoog op. Deze situatie is sterk verbeterd door gewenning en het feit dat mountainbikers zich beter zijn gaan gedragen. Maar nog steeds zoeken sommige beheerders naar een goede manier om hier mee om te gaan. Er is hierover het afgelopen decennium veel ervaring opgedaan. In dit Bosbericht wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot het reguleren van mountainbiken in bos en natuur. Bijzondere aandacht gaat uit naar de aanleg van mountainbikeroutes.

Weet welk plantmateriaal je koopt!

Als bos- en natuurbeheerder wil je bij het planten van bomen en struiken dat ze goed aanslaan en een vitale beplanting gaan vormen die voldoet aan de gestelde beheerdoelen. Hiervoor is het belangrijk dat het plantmateriaal vitaal is, goede uiterlijke kenmerken heeft en van een geschikte genetische herkomst is. De eerste twee aspecten kunnen bij aflevering goed worden gecontroleerd, maar de genetische herkomst niet. Dit Bosbericht gaat in op de vraag hoe je als beheerder ervoor kunt zorgen dat je genetisch hoogwaardig plantmateriaal krijgt geleverd.

De markt van resthout en gebruikt hout in 2012

Resthout uit de houtverwerkende industrie en gebruikt hout (afvalhout) zijn belangrijke grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe houtproducten en de opwekking van duurzame energie. Hoewel de hoeveelheid resthout en gebruikt hout in 2012 fors lager is dan in voorgaande jaren, vormen deze houtstromen nog steeds een belangrijke grondstoffenbron.

Waterzuivering met wilgen

Uitgave in samenwerking met: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Wilgenplantages worden internationaal niet alleen steeds meer benut voor de productie van duurzame biomassa. Ze zijn ook zeer geschikt voor het zuiveren van afvalwater. Dit Bosbericht gaat in op de mogelijkheden voor het combineren van biomassaproductie met waterzuivering in wilgenplantages.