Skip to main content

Bosberichten 2012 - 2016

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Driekwart gezaagd hout en platen op Nederlandse markt duurzaam

Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt is in de periode 2011-2013 toegenomen van 65,7% naar 74,0%. Ook het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd papier en karton is in dezelfde periode gegroeid van 32,8% naar 47,1%. Dit zijn de resultaten van de marktmeting die in 2014 door Probos in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, FSC Nederland, PEFC Nederland en IDH, The Sustainable Trade Initiative is uitgevoerd.

Duizendknoop steekt weer de kop op

De voorjaarsflora staat volop in bloei, de eerste bomen lopen uit en op veel plaatsen komen ook weer die paarsrode bladeren boven de grond. Oftewel, ook de duizendknoop is er weer. Beheerders van spoorlijnen, waterlopen en wegen, openbaar groen en bos- en natuurterreinen worden weer geconfronteerd met de vraag wat ze er dit jaar aan gaan doen. Het betekent ook de start van het derde jaar van de landelijke praktijkproef ‘Bestrijding duizendknoop’ die Probos coördineert. In dit Bosbericht wordt een overzicht van de stand van zaken binnen de praktijkproef gegeven en wordt een oproep gedaan tot een structurele aanpak van het voorkomen van de verdere verspreiding.

Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar?

Vanaf ca. 2010 slaat de essentaksterfte in Nederland op grote schaal toe. Tot dusver vooral in bossen en wat minder in laanbeplantingen. Hoe het zich verder ontwikkelt, is nog onduidelijk, maar het einde lijkt nog niet in zicht. In sommige regio’s is binnen enkele jaren de conditie van bomen zwaar achteruit gegaan of zijn bomen geheel afgestorven. Voor bosbeheerders en boseigenaren een ware ramp. Gedane investeringen ‘verdampen’. Sommigen vrezen zelfs dat de es geheel uit het Nederlandse bosbeeld zal verdwijnen. Echter, met gerichte bosbouwkundige maatregelen, lijken er mogelijkheden de es te behouden. In deze bijdrage van gastauteurs Jitze Kopinga en Sven de Vries wordt aangegeven welke strategieën daarbij denkbaar zijn en wordt aangegeven welke de meest kansrijke lijken te zijn.

Aandacht voor nieuwe houtsoorten in de Houtdatabase

Op de Nederlandse markt worden naar schatting 200 houtsoorten verhandeld, waarvan er ongeveer 30 veel worden toegepast. De laatste jaren komen er door certificering van duurzaam bosbeheer in de tropen steeds nieuwe houtsoorten bij. Deze houtsoorten veroveren maar met moeite een plekje in de markt. Houtdatabase.nl is een belangrijk hulpmiddel om de bekendheid van deze nieuwe houtsoorten te vergroten.

Rundholtzverarbeitung und Wald wachsen in den Niederlanden auseinander

Die rundholzverarbeitenden Unternehmen in den Niederlanden haben im letzten Jahr mehr Rundholz aus niederländischem Wald verarbeitet als in den vorangegangenen Jahren. Dies ist ein günstiges Zeichen sowohl für die rundholzverarbeitende Industrie als auch für die niederländischen Waldbesitzer. Wenn die Ergebnisse aus der Befragung der im Rundholzbereich tätigen Unternehmen allerdings in Beziehung zu den Ergebnissen der sechsten niederländischen Waldinventur (6de NBI) gesetzt werden, entsteht ein für die niederländische Rundholzverarbeitung besorgniserregendes Bild.

Holz-Zentralblatt, 31 Oktober 2014

Rondhoutverwerking en bos groeien uit elkaar

De Nederlandse rondhoutverwerkers hebben in het afgelopen jaar meer rondhout uit het Nederlandse bos verwerkt dan de voorgaande jaren. Dit is een gunstig teken voor zowel de rondhoutverwerkende industrie als de Nederlandse boseigenaar. Wanneer de resultaten uit de rondhoutenquête echter gerelateerd worden aan de uitkomsten van de 6de Nederlandse bosinventarisatie, levert dit voor de Nederlandse rondhoutverwerking een zorgwekkend beeld op. Samenvatting in: de houtkrant 2014#19