Skip to main content

Bosberichten 2012 - 2016

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Bosbeheerders opgelet: de EU-houtverordening komt eraan!

Vanaf 3 maart 2013 wordt de EU-houtverordening om illegaal gekapt hout van de EU-markt te weren van kracht. Nog maar weinig bosbeheerders en boseigenaren in Nederland zijn van deze nieuwe wetgeving op de hoogte. Dit terwijl de verordening wel gevolgen heeft voor iedereen die hout op de EU-markt brengt. Dit betekent dat ook boseigenaren, die hout op de Nederlandse markt brengen, met deze verordening te maken krijgen. Dit Bosbericht gaat in op deze nieuwe verordening en de gevolgen voor de Nederlandse bosbeheerder.

Bosuitbreiding versus ontbossing in Nederland

Bos vervult een cruciale rol in de samenleving. Het is de meest populaire recreatie bestemming van Nederland, biedt aan allerlei planten en dieren een leefomgeving, levert de duurzame grondstof hout, legt CO2 vast, houdt water vast en zo kan nog wel even worden doorgegaan. Met het oog op deze functies is het bosareaal in Nederland in de afgelopen twee eeuwen sterk gegroeid, maar hoe staat het er nu voor? Er is de laatste tijd discussie ontstaan in hoeverre Nederland momenteel een netto 'ontbosser' is. In dit Bosbericht proberen we een beeld te schetsen van de bosuitbreiding en de ontbossing in Nederland.

Niederlande: Waldausbreitung versus Entwaldung

Wald erfüllt in der Gesellschaft eine wichtige Rolle. Er ist das beliebteste Naherholungsziel der Niederländer, bietet den verschiedensten Pflanzen und Tieren Lebensraum, liefert den nachwachdenden Rohstoff Holz, bindet CO2, speichert Wasser, und diese Reihe liesse sich noch weiter fortszen. Mit Blick auf diese Funktionen ist die Waldfläche in den Niederlanden in den letzten beiden Jahrhunderten stark gewachsen, aber wie sieht es derzeit aus? In letzter Zeit wird darüber diskutietr, inwieweit die Niederlande momenten ein "Netto-Entwalder" sind.

Holz-Zentralblatt, 28 septmeber 2012

Tijd rijp voor wilgenenergieplantages!

Door de alsmaar stijgende vraag naar houtige biomassa liggen er kansen voor de aanleg van wilgenenergieplantages. Recent organiseerde Stichting Probos een oogstdemonstratie met een gespecialiseerde oogstmachine uit Denemarken. In dit Bosbericht leest u over deze oogstdemonstratie, maar vooral over de historie en toekomst van wilgenenergieplantages. Kunnen we ons, na de hoogtij dagen van de grienden, weer opmaken voor een revival van de wilgenteelt in Nederland?