Skip to main content

Bosberichten 2012 - 2016

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Afstemming vraag en aanbod rondhout van belang

2012 is een slecht jaar geweest voor de rondhoutverwerkende industrie in Nederland zo blijkt uit de jaarlijkse rondhoutenquête van Probos. Na een lichte opleving in 2011 zijn de gevolgen van de economische crisis in 2012 zeer sterk voelbaar geweest. De export van Nederlands hout bleef wel op peil.

Inzetten op hergebruik van sloophout

Meer hoogwaardige recycling is goed voor milieu en economie, zo geeft het milieubeleid al enige jaren aan. De actuele wens om tot meer \'cascadering\' in de houtketente komen, bouwt inherent verder op deze propositie. Maar wat zijn de ontwikkelingen en kansen in de markt? Eind 2012 heeft Stichting Probos dit in opdracht van AgentschapNL nader onderzocht voor sloophout. Meer samenwerking tussen private en publieke partijen blijkt perspectief te bieden in een moeilijke markt.

Marktaandeel duurzaam geproduceerd hout nagenoeg verdubbeld

Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt is in de periode 2008 – 2011 toegenomen van 33,5% naar 65,7 %. Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd papier en karton is toegenomen tot 32,8% in 2011. Dit zijn de resultaten van de marktmeting die in 2012 door Probos in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd.

Market share of sustainably produced timber doubled in three years: government target exceeded

According to a market study performed by Probos in 2012 on behalf of the Dutch government, in 2011 65.7% of the total consumption of sawnwood and wood based panels on the Dutch market was labelled with a certificate for sustainable forest management. This is an significant increase compared to the market share of 33.5% in 2008. The market share of certified paper and paperboard was 32.8% in 2011.

Kosten en baten van wilgenenergieplantages

Uitgave in samenwerking met: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Energieplantages van snelgroeiende boomsoorten als wilg worden internationaal gezien als een potentieel waardevolle grondstofleverancier voor houtige biomassa. Om terreineigenaren in Nederland te interesseren voor deze teelt is het belangrijk een helder beeld te hebben van de kosten en baten van wilgenenergieplantages. Aan de kostenkant speelt de beschikbaarheid van gespecialiseerde plant- en oogstmachines, de prijs van stekmateriaal en de schaal waarop gewerkt wordt een cruciale rol. Dit bosbericht gaat hier nader op in.

Oogstdemonstratie Biobaler op De Borkeld

Vrijwel elk stukje land in Nederland wil bos worden. In bossen komt dat goed uit, maar in bijvoorbeeld bermen, uiterwaarden en heideterreinen is spontane opslag vaak ongewenst. Er moeten dikwijls aanzienlijke kosten gemaakt worden om dit te verwijderen. Kan de Biobaler kosten besparen?