Skip to main content

Bosberichten 2012 - 2016

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Groen goud uit landschapsonderhoud

Een recent uitgevoerde studie laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om houtige biomassa in te zetten voor lokale energie, zoals voor warmte uit houtverbrandingsin stallaties. De biomassa komt vrij bij bosbeheer en landschapsonderhoud. Er blijkt in het projectgebied, het oostelijk deel van provincie Utrecht, voldoende potentieel om een regionale biomassaketen op te starten. Het project illustreert dat er volop kansen zijn het houtige biomassapotentieel in het Nederlandse bos, natuur en landschap beter te benutten.

Licht herstel rondhoutsector, groeiende vraag naar douglas en lariks

Na het historische dieptepunt in 2009 lijkt er in 2011 sprake te zijn van een licht herstel binnen de Nederlandse rondhoutverwerking. Ten opzichte van 2009 is er sprake van een stijging van 11% in de hoeveelheid verwerkt rondhout. Dat blijkt uit de resultaten van de Probos rondhoutenquête onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland. Uit de resultaten komt verder duidelijk naar voren dat het belang van douglas en lariks toeneemt en dat loofhout voornamelijk als vezelhout naar het buitenland verdwijnt.

MVO belangrijk, maar niet bij houten pallets en verpakkingen

In het kader van het project ‘Duurzame houten verpakkingen’ heeft Stichting Probos onder grootverbruikers van houten pallets een onderzoek uitgevoerd. Het blijkt dat bij 79% van de respondenten maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in meer of mindere mate belangrijk is in de dagelijkse bedrijfsvoering. Echter, slechts 13% van deze bedrijven stelt eisen aan de herkomst van het hout in de door hun gebruikte pallets en houten verpakkingen. In dit bosbericht worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De resultaten geven goed inzicht in de uitdagingen die er liggen om het gebruik van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in de emballage- en palletsector naar een hoger plan te tillen.

Voorschrijven FSC-hout gaat goed, controle moet beter

Steeds meer opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen en woningbouwcorpo raties willen voorkomen dat ze met hun consumptie van hout en houten producten bijdragen aan bosvernietiging. Certificering van goed bosbeheer en de houtketen is een middel om aan te tonen dat hout afkomstig is uit een goed beheerd bos. Om de goede intenties handen en voeten te geven, sluiten opdrachtgevers o.a. convenanten af met FSC Nederland en kiezen hiermee voor het toepassen van hout en houten producten met het FSC-keurmerk. Echter, de indruk bestaat dat er een groot verschil bestaat tussen het voorschrijven en het daadwerkelijk toepassen van FSC-hout. Stichting Probos heeft, in opdracht van FSC Nederland, 18 bouwprojecten van 14 partners van FSC Nederland tegen het licht gehouden. Doel was om beter inzicht te krijgen in de werkwijze bij deze opdrachtgevers en hoe het proces van borging van duurzaam geproduceerd hout in projecten verbeterd kan worden.

Vorschreiben ist das eine, Kontrolle das andere

Mehr und mehr Bauherren, wie Kommunen, Wasser- und StraBenbaubehörden sowie Wohnungsbaugenossenschaften, möchten verhindern, dass ihr Verbrauch von Holz und Holzprodukten zur Vernichtung von Wald beiträgt. Die Zertifizierung der Waldwirtschaft sowie der Produktions- und Handelskette eignet sich sehr gut als Nachweis damr, dass das betreffende Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stamrnt. Urn diesen Bestrebungen eine solide Grundlage zu geben, treffen Bauherren u.a. Vereinbarungen mit dem FSC (Forest Stewardship Council) und entscheiden sich auf diese Weise mr die Verwendung von Holz und Holzprodukten mit dem FSC-Zeichen. Die Anforderung, dass FSC-zertifiziertes Holz verwendet werden muss, scheint aber noch lange nicht die Gewähr damr zu bieten, dass tatsächlich FSC-zertifiziertes Holz verwendet-wird.

Holz-Zentralblatt, 28 septmeber 2012

LCA van groot belang voor bos- en houtsector

Steeds meer opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen en woningbouwcorpo raties willen voorkomen dat ze met hun consumptie van hout en houten producten bijdragen aan bosvernietiging. Certificering van goed bosbeheer en de houtketen is een middel om aan te tonen dat hout afkomstig is uit een goed beheerd bos. Om de goede intenties handen en voeten te geven, sluiten opdrachtgevers o.a. convenanten af met FSC Nederland en kiezen hiermee voor het toepassen van hout en houten producten met het FSC-keurmerk. Echter, de indruk bestaat dat er een groot verschil bestaat tussen het voorschrijven en het daadwerkelijk toepassen van FSC-hout. Stichting Probos heeft, in opdracht van FSC Nederland, 18 bouwprojecten van 14 partners van FSC Nederland tegen het licht gehouden. Doel was om beter inzicht te krijgen in de werkwijze bij deze opdrachtgevers en hoe het proces van borging van duurzaam geproduceerd hout in projecten verbeterd kan worden.