Skip to main content

Bosberichten 2012 - 2016

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Economisch en ecologisch verantwoorde oogst van tak- en tophout

Tak- en tophout uit bos is in potentie een belangrijke bron voor houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. Op dit moment wordt er nog maar weinig tak- en tophout geoogst. Probos onderzocht wat de randvoorwaarden zijn voor een economisch en ecologisch verantwoorde oogst. Dit Bosbericht laat zien dat er kansen zijn voor kostenefficiënte oogst, maar dat ook de effecten op de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit zwaar moeten meewegen.

Wilgenteelt op bedrijventerreinen

Uitgave in samenwerking met: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Als gevolg van de economische crisis komt de ontwikkeling van duizenden hectares bedrijventerrein niet of slechts moeizaam op gang. Daar waar nieuwe bedrijventerreinen worden gerealiseerd, zijn deze niet binnen één jaar geheel ontwikkeld en geëxploiteerd. Uit een verkenning die Probos in opdracht van InnovatieNetwerk heeft uitgevoerd blijkt dat er kansen liggen voor de teelt van biomassa op een deel van deze (tijdelijk) onbenutte bedrijventerreinen.

Bosbouw: 300 jaar voortrekker in duurzaamheid

Duurzaamheid is een immens populaire term. Weinig mensen weten dat het oorspronkelijk een term is uit de bosbouw. Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de Duitse bosbouwer Hans Carl von Carlowitz de term Nachhaltigkeit oftewel duurzaamheid introduceerde. Pas sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg het begrip ook bekendheid buiten de bosbouw.

Met crowd funding meer geld voor natuur, bos en landschap?

Uitgave in samenwerking met: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Crowd funding is in 2012 ten opzichte van 2011 met maar liefst 460% gegroeid, onder meer in de sectoren creativiteit (kunsten, film, etc.), horeca en sport. Het Nationaal Crowd Funding Onderzoek 2013 heeft aangetoond dat Nederlanders crowd funding vooral zien als een nieuwe manier om samen projecten mogelijk te maken. In de ‘groene sector’ komt deze manier van financieren in verhouding tot genoemde andere sectoren langzaam op gang. Hoe valt dit te verklaren en wat is het potentieel van crowd funding voor bos, natuur en landschap?

Innovaties op Elmia Wood 2013

Om de vier jaar trekken tienduizenden bosbeheerders en bosexploitanten naar het Zweedse Jönköping voor de grootste bosbouwbeurs ter wereld, de Elmia Wood. Wat had de Elmia Wood dit jaar te bieden voor de Nederlandse bosbouw?

Bamboe, niet vanzelfsprekend een ecologisch duurzaam product

Op de West-Europese markt zijn verschillende bamboeproducten beschikbaar die in een aantal toepassingen wellicht (tropisch) hout kunnen vervangen. Daar waar bamboeproducten aangeboden worden staan lovende berichten over de ecologische duurzaamheid. Hierbij wordt met name gewezen op de zeer hoge groeisnelheid van bamboe en zijn potentie om op voedselarme en gedegradeerde bodems te gedijen. Maar kun je daarmee concluderen dat het product ecologisch gezien duurzaam is? Om hier meer inzicht in te krijgen, heeft Stichting Probos een stage-opdracht uitgeschreven om hier literatuuronderzoek naar te laten doen. Het resultaat schetst een genuanceerder beeld van de ecologische duurzaamheid van bamboeproducten.