Skip to main content

Bosberichten 1992 - 1996

'Probos: krachtenbundeling door communicatie'

De Stichting ProBos zet zich sinds augustus 1993 in voor de versterking van de Positie van het bos door middel van communicatie. In die maand ging het bestuur van ProBos akkoord met de door de voorzitter opgestelde nota "Het bos spreekt", waarin een Public Relations & Public Affairs programma is ontwikkeld voor de jaren 1994 en 1995. Deze nota was de eerste stap voor de uitvoering van een strategie, zoals deze door de participanten van de Stichting ProBos was beoogd.

Bos Snijdt Hout. Hoe rooien we het met ons bos?

Hoe rooien we het met ons bos? Op woensdagmiddag 25 mei vormde kasteel Groeneveld in Baarn het decor voor de conferentie 'Bos snijdt hout'. Beleidsverantwoordelijken, pers en vertegenwoordigers uit de bos-, hout-, natuur- en milieusector bediscussieerden onder leiding van NOVA-presentator Charles Groenhuijsen de vraag: "Hoe rooien we het met ons bos?" Een impressie van een geanimeerde middag in Baarn.

De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1993.

In 1993 zien we een zich voortzettende daling van het niettropische rondhoutverbruik, veroorzaakt door een afnemende inzet bij zagerijen, papierindustrie en impregneerbedrijven. Zagerijen gebruiken minder populieren omdat de afzet van Nederlandse kistjes sterk daalde door de Duitse verpakkingswetgeving. In de papierindustrie daalt het verbruik van verse vezels uit rondhout en chips ten gunste van oud papier. Impregneerbedrijven hebben te maken met teruglopende orders en verscherpte milieu-eisen. In dit Bos en Hout Bericht de laatste stand van zaken.

Tweede Kamer debatteert over Bosbeleidsplan.

In de herfst van 1992 verscheen het eerste evaluatierapport over het bosbeleid van de afgelopen vijf jaar. De resultaten maakten een herziening van het bosbeleid dringend noodzakelijk. Precies anderhalf jaar na deze evaluatie kon de Tweede Kamer zich uitspreken over het Bosbeleidsplan. In een uitgebreide commissie vergadering voerde staatssecretaris Gabor en zeven kamerleden het woord: De Graaf (CDA), Kersten (PvdA), Kamp (VVD), Eisma (D'66), Van üjik (Groenlinks), Leerling (RPF) en Van der Vlies (SGP). In grote lijnen waren staatssecretaris en Tweede Kamer het met elkaar eens. Zij willen meer aandacht voor de Nederlandse houtsector, geen exotenjacht, stemmen in met functiebeloning en bosuitbreiding en maken zich zorgen over bosbouwonderwijs en de duurzaamheidseis voor tropisch en niet-tropisch hout. Een verslag van een opvallend debat.

Duurzaam bosbeheer? Duurzaam samenwerken!

Het tropisch regenwoud blijft volop in de belangstelling staan. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en soms is het zelfs moeilijk om door de bomen het bos te zien. In januari van dit jaar werden de lidstaten van de International Tropical Timber Organization (lTTO) het eens over een nieuwe overeenkomst. Vervolgens was er veel publiciteit over een studie van het Wereld Natuur Fonds, die aantoonde dat een importverbod op tropisch hout juridisch onmogelijk is. De regering biedt de kamer dit voorjaar de tussentijdse evaluatie aan van het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud. Het Convenant Tropisch Hout beleeft intussen ook weer roerige tijden, en teakplantages in Latijns-Amerika blijven de gemoederen bezig houden. Dit Bos en Hout Bericht zet de recente ontwikkelingen op een rij en beschrijft in het kort de tropisch houtstroom in Nederland.

Bos en Hout: dé kans voor een betere CO2 balans.

De aanleg van nieuw bos en het inzetten van hout voor energie-opwekking zijn goed voor de bestrijding van het broeikaseffect. Beiden leveren een bijdrage aan de vermindering van de hoeveelheid kooldioxyde in de atmosfeer. Vooral de vervanging van fossiele brandstoffen door hout blijkt belangrijk te zijn. De Stichting Bos en Hout onderzocht samen met het IBN/DLO in opdracht van de NOVEM welke bostypen en welke toepassingen van hout procentueel het hoogst scoorden. Het volledige rapport, getiteld "Bossen en hout op de koolstofbalans", verschijnt binnenkorf. Dit Bos en Hout Bericht biedt u vast een samenvatting.