Skip to main content

Bosberichten 1992 - 1996

Hoe denken sleutelfiguren in bosbeleid over (houtproducerende) bossen in Nederland

"Bos snijdt hout! Hoe rooien we het met ons bos"? Voorafgaand aan deze conferentie vorig jaar mei, waarin beleidsverantwoordelijken een belangrijke rol speelden, peilde de SBH de mening van 21 sleutelfiguren op het gebied van bosbeleid. "Hoe denken beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor het bosbeleid over (houtproducerende) bossen in Nederland"? luidde de centrale vraag in het onderzoek. In dit Bos en Hout Bericht de resultaten, afgezet tegen de mening van Floriade-bezoekers in de nazomer van 1992.

De Houtbank, een nieuwe kans voor de boseigenaar?

Het Nederlandse bosbedrijf leidt al jarenlang een marginaal bestaan. Om het hoofd boven water te kunnen houden proberen boseigenaren voortdurend op hun uitgaven te bezuinigen. Sinds 1993 staat het water ze echter tot aan de lippen. Sector en overheid beraadden zich vorig jaar dan ook over de ontstane situatie. Conclusie: een andere wijze van opereren op de houtmarkt, ondersteund door een houtbank voor Nederlands rondhout zou wel eens een uitkomst kunnen bieden. Dit Bos en Hout Bericht geeft een schets van de intussen ontwikkelde varianten.

Tropisch hout in de schijnwerpers

In november stond tropisch hout op verschillende plaatsen in de wereld centraal: Nederland boog zich over het regeringsbeleid, in Florida hield men zich bezig met bedreigde soorten en in Japan stoeide de ITTO over de aanstaande evaluatie van de 2000 doelstelling. In dit Bos en Hout Bericht enkele hoogtepunten uit de meest recente ontwikkelingen.

Internationale houtmarkt op drift

De internationale houtmarkt beleeft roerige tijden. De vraag naar hout neemt sterk toe. Op veel plaatsen is zelfs sprake van een dreigend rondhouttekort; De prijzen voor het rondhout vertonen inmiddels sterke stijgingen evenals die voor de belangrijkste houtprodukten. Een compleet tegengestelde situatie dan die van nog geen jaar geleden. Dit Bos en Hout Bericht schetst de ontwikkelingen vanaf 1992, waarbij de Europese houtmarkt centraal staat.

Oudpapier: groot aanbod met grote gevolgen.

Iedereen is ervan overtuigd dat hergebruik van papier "bomen spaart". Inmiddels is in veel landen hergebruik van (hout)vezels wettelijk verplicht. Het is dus bijzonder interessant om meer zicht te krijgen op de gevolgen voor alle geledingen, van boseigenaar tot consument. Het ECE Timber Committee organiseerde hierover onlangs een bijeenkomst. In dit Bos en Hout Bericht besteden we hier aandacht aan en geven een overzicht van de gevolgen van hergebruik van oudpapier.

Houtplantages in de wereld

Al meerdere eeuwen zijn er houtplantages in de wereld. Op het moment zijn er echter veel meer plantages dan vroeger en het areaal breidt zich zelfs snel uit. Zijn houtplantages het antwoord op de groeiende vraag naar hout- en papierprodukten? Dragen zij bij aan de oplossing van de ontbossingsproblematiek in de tropen? Dit Bos en Hout Bericht belicht de problematiek.