Skip to main content

Bosberichten 1997 - 2001

Combiteelt biedt kansen

Duizenden hectares landbouwgrond zullen de komende decennia beschikbaar komen voor ander gebruik. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en de leefbaarheid van het platteland. Nieuwe vormen van landgebru ik leveren kansen op voor een duu rzame ontwi kkel ing. Energieteelt in combinatie met andere functies en producten biedt interessante perspectieven. Dit B&H Bericht beschrijft het draagvlak voor combiteelt in Nederland.

De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1996

Zoals vorig jaar al werd voorspeld, is de opleving van vorig jaar in het niet-tropisch rondhoutverbruik in 1996 weer teniet gedaan met een daling van 9%. Het rondhoutverbruik in 1996 was met 1,28 miljoen m3 weer op het niveau van 1993 en 1994. In dit Bos en Hout Bericht maken we de balans op.

Driejarige actie voor de populier

In het voorjaar van 2000 werd geconstateerd dat het niet goed gaat met de aanplant van populier in Nederland. Stichting Bos en Hout heeft daarom samen met de houtverwerkende industrie een actieplan opgesteld om de aanplant van populier te stimuleren. Binnenkort gaat een driejarige actie van start.

Europese houtoogst nadert recordhoogte: Positieve kentering op de Europese houtmarkt

Dit jaar en komend jaar stijgen de productie en consumptie van hout en houtproducten. Het Timber Committee kon dus weer gunstige ontwikkelingen melden, na de heftige en snelle schommelingen in 1995 en 1996. Tijdens de internationale marktdiscussies in Genève was er speciale aandacht voor gecertificeerd hout. In dit Bos en Hout Bericht een verslag van een interessante bijeenkomst met 80 deelnemers uit 30 landen.

Financiering van het Nederlandse bos ter discussie

Nederland beschermt zijn bossen onvoldoende en scoort daarmee in verhouding tot andere Europese landen slecht, aldus het Wereld Natuur Fonds (WWF). Minister Van Aartsen bepleitte daarom tijdens de ministersconferentie over de bescherming van de Europese bossen in Portugal dat ieder land tenminste 20% van zijn bos een beschermde status moet geven. Volgens zijn eigen ministerie moeten bosbedrijven daarbij bovendien in de toekomst ook nog een rendement van tenminste 4% per jaar behalen, terwijl de gemiddelde bedrijfsresultaten van de particuliere bosbedrijven sinds 1975 bijna elk jaar negatief zijn.

Genetische modificatie in de bosbouw

Het wereldwijde gebruik van hout en houtproducten zal naar verwachting in 2010 met 50% zijn toegenomen. De race tegen de klok om de productiviteit van onze bossen te verhogen via de vermeerdering van genetisch superieure bomen is aan de gang. In dit Bos en Hout Bericht een overzicht van genetische technieken om meer en beter hout te produceren. Het plaatst de voor- en nadelen tegen het licht van maatschappelijke acceptatie.