Skip to main content

Bosberichten 2007 - 2011

Een vloedgolf quads?

Wildcrossen is al jaren een doorn in het oog van de Nederlandse terreinbeheerders. Schade aan bospaden, gevaarlijke situaties, agressief gedrag en vooral geluidsover last zijn de belangrijkste problemen die wildcrossers met zich meebrengen. Inmiddels is bij onze zuiderburen een nieuw fenomeen in opspraak geraakt: de quad. Gaat deze snelle, wendbare vierwieler ook in Nederland voor problemen zorgen?

Is er in de toekomst voldoende hout voor iedereen?

De impact van de energiesector op de houtmarkt wordt steeds groter en zal in de komende decennia verder toenemen. Dit leidt in bepaalde sectoren al tot concurren tie om grondstoffen en heeft invloed op de houtprijzen. Hieruit vloeit de essentiële vraag voort of er in de toekomst genoeg hout beschikbaar is om aan de vraag vanuit zowel de traditionele houtverwerkende industrie als de energiesector te kunnen voldoen? Dit Bosbericht presenteert de resultaten van een recente EU studie waarin deze vraag centraal stond en waaraan Probos meewerkte.

Populier niet uit gevarenzone

Vijftien jaar geleden is de aanplant van populieren volledig ingezakt. Tot die tijd werden jaarlijks zo’n 600.000 populieren geplant. In 2005 heeft Probos alle popu lierenkwekers geënquêteerd en kwam toen uit op nog geen 40.000 stekken. Nieuws gierig naar de huidige stand van zaken heeft Probos de situatie weer in beeld gebracht. Zal de situatie verbeterd zijn?

De wijzen wonen in het westen

Het Noord-Amerikaanse bosbeheer was oorspronkelijk geënt op de Midden-Europese bosbouw. Na grote druk uit de samenleving om af te stappen van het kaalkap- systeem, heeft men kosten nog moeite gespaard om een ‘ecologischer’ bosbeheer te ontwikkelen en toe te passen. Wat kan Europa op haar beurt nu van Noord-Amerika leren?

Wisdom Comes from the West

Forest Management in North America was originally focused on Central European forestry. As a result of strong social pressure to abandon the system of clearcutting, every effort was made to develop and implement a more "ecological" form of forest management. What can Europe now learn from North America?

Sterke toename CoC-certificering in de bouw

De bouw is veruit de grootste houtconsumerende sector in Nederland. Iets meer dan de helft van het volume was in 2008 aan het begin van het bouwproces voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Echter, zeker in 2008 was dit gecertificeerde hout in de eindfase meestal niet meer als zodanig te herkennen. In 2008 waren nog geen 50 aannemers CoC-gecertificeerd. Anno 2010 ziet dat er een stuk beter uit. Met het project Timmer de Keten Dicht heeft Probos in samenwerking met Bouwend Nederland haar steentje bijgedragen aan het verduurzamen van het houtgebruik in deze sector. Dit Bosbericht geeft de ervaringen weer die binnen dit project zijn opgedaan.