Publicaties Rapporten

Een verkenning naar de realisatie van 100 hectare natuurbos ter compensatie van de klimaat impact van MSQ Groep BV in Nederland.

Lees meer...

Jasprina Kremers (Probos), Martijn Boosten (Probos/Staatsbosbeheer), Sven van Best (Probos), Gera op den Kelder (Probos), Joyce Penninkhof (Probos), Casper de Groot (Staatsbosbeheer), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer), Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Hinke Wiersma (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Dennis Lindenbergh (Bosgroep Midden Nederland) & Leo Goudzwaard, maart 2022.

Vijf factsheets van nieuwe klimaatslimme boomsoorten voor Nederland t.w. Atlas- en Libanonceder, Boomhazelaar, Kustmammoetboom, Oosterse plataan en Veldesdoorn.

Lees meer...

Jan Oldenburger, Sander Teeuwen en Sven van Best, februari 2022

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2020

Lees meer...

Sander Teeuwen, Mark van Benthem, Jan Oldenburger, Sven van Best & Guus Beerkens (Probos), Rachel Butler (GTF), November 2021

If Europe sourced 100% verified sustainable tropical timber products, it would have positively impacted over 16 million hectares of semi and natural tropical forests and reduced CO2 emissions significantly in 2020.

These are key findings from the latest study ‘Europe’s sourcing of verified tropical timber and its impact on forests: What Next?’, a third in a series, commissioned by IDH - The Sustainable Trade Initiative. This new study analyses the level of verified sustainable tropical timber imports and extends the recommendations that go beyond increasing demand for verified sustainable timber products.

Lees meer...

Martijn Boosten (Probos) en Ramon de Louw (Ministerie van LNV) (Red.), oktober 2021

Advies over de bescherming van autochtone genenbronnen en de beschikbaarheid van plantmateriaal voor bos en landschap.

Lees meer...