Skip to main content

Rapporten: 2018 en ouder

Nederlands bosbeheer en bos- en houtsector in de bio-economie

G.J. Nabuurs (Wageningen Enviromental Research), M.J. Schelhaas (Wageningen Enviromental Research), J. Oldenburger (Stichting Probos), A. de Jong (Wageningen Enviromental Research), R. Schrijver (Wageningen Enviromental Research), G. Woltjer (Wageningen Economic Research) en H. Silvis (Wageningen Economic Research), september 2016.

Biomassateelt in combinatie met wateropgaven

Martijn Boosten, Jaap van den Briel en Joyce Penninkhof, mei 2016

Nederland kent tal van wateropgaven. In een land dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt, is de kwaliteit van waterkeringen die het achterland beschermen tegen de zee en de rivieren van groot belang. Ook worden in Nederland steeds meer gebieden ingericht waarin tijdelijk overtollig water kan worden geborgen om wateroverlast te voorkomen. De grote uitdaging is om bij het realiseren van wateropgaven naast waterdoelen ook andere (maatschappelijke) doelen te dienen en functies te combineren.

Het Verborgen Verleden van het Engelanderholt. SAGA-rapport 8

Redactie: Martijn Boosten (Stichting Probos), Masja Parlevliet (Gemeente Apeldoorn), Nathalie Vossen (Gemeente Apeldoorn), Chris Nieuwenhuize (Archeologische Werkgroep Apeldoorn), Anne Wijngaard (IVN Afdeling Apeldoorn), Peter van Hoeflaken (IVN Afdeling Apeldoorn) en Janneke Zuyderwyk (Gemeente Apedoorn), april 2016.

Dit rapport bevat de resultaten van de verschillende deelonderzoeken naar de geschiedenis van het bosgebied het Engelanderholt ten zuiden van Apeldoorn. Dit rapport is verschenen in het kader van het project ‘de Puzzel van het verborgen verleden van het Engelanderholt’. In dit project is met hulp van vrijwilligers de geschiedenis in beeld gebracht van het bosgebied Engelanderholt ten zuiden van Apeldoorn. Rapport kan besteld worden bij Archeologische Werkgroep Apeldoorn

Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen

Joanneke Smalbraak, Bert Maes en Mark van Benthem, januari 2016

De rol van bosgeschiedenis en erfgoed in het bosbeheer in Winterswijk en rond Roerdink.

In opdracht van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk is boshistorisch onderzoek gedaan in drie particuliere bossen in Winterswijk. De bossen behoorden van oorsprong bij het scholtengoed Roerdink in buurtschap het Woold, aan de Duitse grens. Doel was om de kennis over de cultuurhistorie en het erfgoed van de Winterswijkse bossen te vergroten en onder de aandacht te brengen van eigenaren, beheerders en beleidsmakers. 

Inzet van vrijwilligers bij historisch onderzoek in bos en natuur

Martijn Boosten, december 2015

Ervaringen uit het project ‘De puzzel van het verborgen verleden’ en aanbevelingen voor de praktijk

In het bos- en natuurbeheer is er een toenemende aandacht voor cultuurhistorie. Om cultuurhistorie een goede plek te geven in het bos- en natuurbeheer is het nodig om zicht te hebben in de geschiedenis van een gebied en de historische relicten die het gebied herbergt. Goed beheer van erfgoed begint immers met ‘weten wat je hebt’. Historisch onderzoek in bijvoorbeeld archieven is tijdrovend. Ook het inventariseren van gebieden om cultuurhistorische relicten in kaart te brengen is een hele klus.

Van bos tot bouwplaats

Mark van Benthem en Annemieke Winterink, november 2015

Er is de afgelopen jaren veel bereikt op het duurzaam hout dossier. In 2008 zijn de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout (TPAS) vastgesteld door de minister van VROM. Anno 2015 zijn de belangrijkste keurmerken voor verantwoord bosbeheer aan TPAS getoetst en toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid (FSC en PEFC). Er zijn standaard bestekbepalingen o.b.v. TPAS ontwikkeld die (deels) verwerkt zijn in standaard besteksystemen, er is een houtdatabase beschikbaar met (o.a.) informatie over welke houtsoorten beschikbaar zijn met keurmerk dat voldoet aan TPAS en wie ze kan leveren (www.houtdatabase.nl).