Skip to main content

Bosberichten 1997 - 2001

Hakken en snoeien

Houtinkomsten zijn voor veel boseigenaren van groot belang voor de duurzame instandhouding van hun bossen. Reden om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de houtinkomsten te vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de andere functies van het bos. Stichting Bos en Hout onderzocht de mogelijkheden om de inkomsten uit hakhout en het rendement op opsnoeien te verbeteren.

Hout oogsten, kan het goedkoper?

De oogst van hout is omgeven door zorgelijke geluiden. Steeds vaker zeggen boseigenaren dat het goedkoper is om het hout te laten staan dan het te oogsten. Hoe kunnen boseigenaren de productiekosten van rondhout drukken, zodat oogsten aantrekkelijker wordt? De stichting Bos en Hout onderzocht de kosten van houtoogst en wegtransport én de mogelijkheden om die te reduceren. In dit Bos en Hout Bericht een indruk van de resultaten.

Hout op de grens van land en water

Houten bruggen over het water, houten damwanden, houten aanlegsteigers, beschoei ingen en palenrijen. Het zijn niet meer weg te denken elementen in het Hollandse landschap. Maar hout is niet het enige bouwmateriaal in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Beton en staal hebben hun entree gemaakt en sindsdien een marktaandeel in de sector veroverd. Hoeveel hout vindt haar weg naar de GWW-sector, welke producten worden van hout gemaakt, wie zijn de gebruikers van hout, welke houtsoorten worden toegepast in de GWW-sector? Rijkswaterstaat stelde deze vragen en Stichting Bos en Hout geeft in dit Bos en Houtbericht de antwoorden.

Houtverbruik meubel- en emballageindustrie

Stichting Bos en Hout verzamelt en produceert van oudsher veel statistieken op het gebied van bos en hout. Elke keer blijkt echter weer dat de statistieken 'verderop' in de keten vaak ontbreken of op zijn best schattingen betreft. Elk jaar enquêteert SBH daarom twee secundaire industrieën om een betrouwbaar beeld te krijgen van de houtstromen in Nederland. Dit jaar zijn de meubelindustrie en de pallet- en emballage-industrie geënquêteerd.

Ik kan niet genoeg Nederlands rondhout kopen!

Deze kreet bereikt Stichting Bos en Hout steeds vaker van Nederlandse rondhoutverwerkende bedrijven. Als 30 bedrijven, die de helft van de Nederlandse rondhoutverwerking representeren, deze klacht uiten, dan is dat voor SBH reden om het probleem nader te onderzoeken. In dit Bos en Hout Bericht gaan we er uitgebreid op in.

Krijgen bosprojecten een kans in de fiscale groenregeling?

Een jaar geleden concludeerden we in een Bos en Hout Bericht over groen beleggen dat de Nederlandse bos- en houtsector misschien zou kunnen profiteren van de Fiscale Groenregeling. Tot nu toe kreeg echter slechts één bosproject een groenverklaring. Waarom dient de sector geen aanvragen in? Biedt de groenregeling werkelijk geen mogelijkheden? In dit Bos en Bericht een antwoord op deze vragen, aan de hand van studies van de SBH en de Triodos Bank.