Skip to main content

Projecten Sander Teeuwen

Toekomstbestendig bosbeheer

Kosten en baten uitkapbeheer

Verduurzamen houtketen en waarderen bos-ecosysteemdiensten

Hoogwaardig houtgebruik in de Bossenstrategie

Gegevensvoorziening

Houtoogstprognose Staatsbosbeheer

Gegevensvoorziening

Stand van zaken bos in Gelderland

Gegevensvoorziening

Datalevering KU Leuven

Verduurzamen houtketen en waarderen bos-ecosysteemdiensten

Meer met Nederlands Hout

Verduurzamen houtketen en waarderen bos-ecosysteemdiensten

Wateren van hout

Verduurzamen houtketen en waarderen bos-ecosysteemdiensten

Monitoring duurzaam geproduceerd hout en papier en karton (2017)

Gegevensvoorziening

Nederlandse Bosinventarisaties

Gegevensvoorziening

Jaarlijkse datalevering PBL