logo_1000knoop wit

Meer dan 25 Nederlandse terreinbeheerders zijn in 2013 in samenwerking met Stichting Probos, op meer dan 100 plekken waar duizendknoop groeit, gestart met een landelijke praktijkproef. Deze proef heeft tot doel effectieve bestrijdingsmethoden voor duizendknoop te vinden. In een eerdere studie is de beschikbare informatie uit praktijkervaringen en literatuur bestudeerd en is voor de praktijkproef een selectie gemaakt van potentieel succesvolle bestrijdingsmethoden. Het gehele experiment kent een doorlooptijd van vier groeiseizoenen voor alle methoden, tenzij tijdens het experiment blijkt dat een methode al eerder binnen 4 groeiseizoenen tot een dusdanig resultaat leidt dat voortzetting van het experiment met de betreffende methode niet noodzakelijk is.

Voor meer informatie: bestrijdingduizendknoop.nl/

Tags